Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[05.07.2016]

ОБЯВЛЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ИХТИМАН

I. Във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ 95.00-107/05.07.2016 г.за издадена заповед №743/01.07.2016 г.

Техническа служба при Община Ихтиман на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че със заповед №743/01.07.2016г. на кмета на община Ихтиман е одобрен Цифров модел на плана на с. Черньово с изменения на кадастрален и регулационен план.

Проектът се намира в Дирекция „Специализирана администрация”, в сградата на техническа служба на община Ихтиман.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация до Административен съд –София област.

II. Във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ 95.00-107/05.07.2016 г. за издадена заповед №744/01.07.2016 г.

Техническа служба при Община Ихтиман на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че със заповед №744/01.07.2016 г. на кмета на община Ихтиман е одобрен Цифров модел на плана на с. Стамболово с изменения на кадастрален и регулационен план.

Проектът се намира в Дирекция „Специализирана администрация”, в сградата на техническа служба на община Ихтиман.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация до Административен съд –София област.

III. Във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ 95.00-107/05.07.2016 г.

за издадена заповед №745/01.07.2016 г.

Техническа служба при Община Ихтиман на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че със заповед №745/01.07.2016 г. на кмета на община Ихтиман е одобрен Цифров модел на плана на с. Веринско с изменения на кадастрален и регулационен план.

Проектът се намира в Дирекция „Специализирана администрация”, в сградата на техническа служба на община Ихтиман.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация до Административен съд –София област.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ