Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[29.06.2016]

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ , съобщава на всички заинтересоване лица , че е изготвен проект за ПУП-ПП и технически проекти във връзка с Договор 4899/30.01.2015г. за изготвяне на ПУП и технически проекти за проект:”Модернизация на железопътна линия София-Пловдив:железопътни участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин –Септември” за участък Ихтиман-Септември:

-проект за ПУП-ПП за землището на гр.Ихтиман

-проект за ПУП-ПП за землището на с.Черньово

-проект за ПУП-ПП за землището на с.Стамболово

-проект за ПУП-ПП за землището на с.Мирово

Проектите се намират в Дирекция „АС” при Община Ихтиман и на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуването, заинтересованите могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до общинската администрация.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ