Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[15.06.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г.

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет - Ихтиман на 30.06.2016 г. ще бъде прието решение за допълнение на т. 2 на глава III на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г. с ПИ № 505013 в землището на с. Мухово, ЕКАТТЕ 49450, община Ихтиман, Софийска област.

Документите за заседанието са достъпни в рублика "Общински съвет", подрубрика "Преписки", на електронния портал на Община Ихтиман.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ