Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[30.05.2016]

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" ИХТИМАН / 30.05.2016 Г

1. Свободно от 16.05.2016, 1 бр. 9334-0001/Работник, зареждане на рафтове, Ихтиман, Средно образование

2. Свободно от 10.05.2016, 1 бр. 2423-5010/Специалист, управление на човешките ресурси, Ихтиман, Висше, Средно образование, Английски език, MS OFFICE

3. Свободно от 01.04.2016, 25 бр. 0310-1001/Военнослужещ, войник, Горна Малина, Средно образование, компютърни продукти и програми

4. Свободно от 05.06.2016, 1 бр. 5120-2001/Готвач, Костенец, Средно образование

5. Свободно от 05.05.2016, 1 бр. 5131-2004/Сервитьор, Костенец, Средно образование, Работа с компютър

6. Свободно от 03.05.2016, 2 бр. 5120-2001/Готвач, Костенец, Средно (Средно общо),Професионална квалификация(Готвач)

7. Свободно от 01.05.2016, 2 бр. 5223-2001/Продавач-консултант, Костенец, Средно образование, MS OFFICE

8. Свободно от 01.03.2016, 3 бр. 5230-1001/Касиер, Костенец, Средно образование, MS OFFICE

9. Свободно от 01.07.2016 1 бр. 2411-6004/Счетоводител, Осоица, Средно образование, Италиански език, работа с компютър

10. Свободно от 20.05.2016, 4 бр. 5230-1001/Касиер, Яна, Средно образование

11. Свободно от 18.05.2016, 2 бр. 9622-0001/Общ работник, Елин Пелин, Основно образование

12. Свободно от 18.05.2016, 3 бр. 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия, Мусачево, Средно образование

13. Свободно от 16.05.2016, 2 бр. 5223-2001/Продавач-консултант, Мусачево, Средно образование, база данни

14. Свободно от 16.05.2016, 1 бр. 5223-2001/Продавач-консултант, Григорево, Средно образование, база данни

15. Свободно от 16.05.2016, 1 бр. 1120-7023/Управител, Доганово, Средно образование, база данни

16. Свободно от 13.05.2016, 1 бр. 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил, Равно поле, Средно образование

17. Свободно от 13.05.2016, 2 бр. 9212-0003/Работник, производство на млечни продукти, Равно поле, Средно образование

18. Свободно от 13.05.2016, 2 бр. 9112-0004/Чистач/ Хигиенист, Столник, Средно образование

19. Свободно от 13.05.2016, 5 бр. 9321-0001/Пакетировач, Григорево, Средно образование

20. Свободно от 13.05.2016, 8 бр. 7522-1002/Дърводелец, мебелист, Елин Пелин, Средно образование (Опит в производството на мебели от ПДЧ, МДФ и масив.)

21. Свободно от 13.05.2016, 1 бр. 9312-0003/Работник, строителството, Лесново, Средно образование

22. Свободно от 13.05.2016, 2 бр. 9321-0001/Пакетировач, Равно поле, Средно образование

23. Свободно от 13.05.2016, 5 бр. 8189-2022/Машинен оператор, Григорево, Средно образование

24. Свободно от 13.05.2016, 2 бр.5131-2004/Сервитьор, Елин Пелин, Средно образование

25. Свободно от 13.05.2016, 2 бр. 9321-0006/Опаковач, Григорево, Средно образование

26. Свободно от 13.05.2016, 1 бр. 8344-2003/Водач, електрокар, Елин Пелин, Средно образование

27. Свободно от 13.05.2016, 1 бр. 8344-2004/Водач, мотокар, Григорево, Професионална квалификация (водач мотокар), Средно образование

28. Свободно от 13.05.2016, 3 бр. 4321-2014/Склададжия, Елин Пелин, Средно образование

29. Свободно от 13.05.2016, 3 бр. 9333-0010/Работник, товаро-разтоварна дейност, Нови хан, Основно, Средно образование

30. Свободно от 13.05.2016, 3 бр. 5131-2004/Сервитьор, Елин Пелин, Средно образование

31. Свободно от 13.05.2016, 4 бр. 3324-3007/Комисионер, стоки, Елин Пелин, Средно образование

32. Свободно от 13.05.2016, 5 бр. 2434-6004/Консултант, продажби ИКТ, Елин Пелин, Средно образование

33. Свободно от 13.05.2016, 35 бр. 8153-2006/Машинен оператор, шиене на кожени изделия, Мусачево, Начално образование

34. Свободно от 13.05.2016, 1 бр. 8342-2002/Машинист, еднокофов багер, Столник, Средно образование

35. Свободно от 3.05.2016, 15 бр. 4321-2014/Склададжия, Равно поле, Средно образование

36. Свободно от 13.05.2016, 10 бр. 4321-2014/Склададжия, Мусачево, Средно,Основно образование

37. Свободно от 13.05.2016, 1 бр. 9412-0003/Работник, кухня, Елин Пелин, Средно образование

38. Свободно от 13.05.2016, 1 бр. 8332-2004/Шофьор, специален тежкотоварен автомобил, Лесново, Средно образование

39. Свободно от 13.05.2016, 10 бр. 9312-0003/Работник, строителството, Нови хан, Средно образование

40. Свободно от 13.05.2016, 1 бр. 4321-2014/Склададжия, Мусачево, Средно образование, MS OFFICE

41. Свободно от 13.05.2016, 5 бр. 2421-6017/Специалист, качество, Мусачево, Средно образование, база данни

42. Свободно от 13.05.2016, 5 бр. 2434-6004/Консултант, продажби ИКТ, Елин Пелин, Средно образование

43. Свободно от 13.05.2016, 5 бр. 9321-0001/Пакетировач, Мусачево, Средно образование, база данни

44. Свободно от 13.05.2016, 2 бр. 4321-2021/Началник, склад, Елин Пелин, Средно образование

45. Свободно от 13.05.2016, 2 бр. 4321-2014/Склададжия, Мусачево, Средно образование

46. Свободно от 13.05.2016, 5 бр. 4321-2014/Склададжия, Столник, Средно образование

47. Свободно от 12.05.2016, 1 бр. 5132-2001/Барман, Елин Пелин, Средно образование

48. Свободно от 10.05.2016, 2 бр. 4321-2014/Склададжия, Мусачево, Средно образование

49. Свободно от 09.05.2016, 1 бр. 9622-0001/Общ работник, Саранци, Средно образование

50. Свободно от 05.05.2016, 1 бр. 2411-6002/Главен счетоводител, Огняново, Висше образование / Счетоводство и данъци (Счетоводител), WORD; EXCEL;RIVAL.

51. Свободно от 03.05.2016, 3, бр. 9329-0026/Редач, бутилки, Елин Пелин

52. Свободно от 03.05.2016, 2 бр. 3522-3007/Техник, телекомуникации, Елин Пелин, Висше образование / Електротехника и енергетика (инженер електротехника), Средно образование / Електротехника и енергетика (електротехник електромонтьор)

53. Свободно от 03.05.2016, 2 бр. 9329-0034/Сортировач, бутилки, Елин Пелин, Средно образование

54. Свободно от 03.05.2016, 1 бр. 8332-2010/Шофьор, товарен автомобил, Равно поле, Средно образование

55. Свободно от 01.05.2016, 1, бр. 8182-2004/Огняр, София, Средно образование

56. Свободно от 01.05.2016, 2 бр. 5120-2001/Готвач, София, Средно образование / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (Готвач)

57. Свободно от 15.04.2016, 7 бр. 5414-1007/Охранител, Елин Пелин, Средно образование

58. Свободно от 13.04.2016, 2 бр. 6121-1013/Работник, развъждащ едър рогат добитък, Осоица

59. Свободно от 13.04.2016, 2 бр. 8219-2002/Монтажник, изделия от пластмаса, Мусачево, Средно образование

60. Свободно от 06.04.2016, 3 бр. 7231-2001/Автомонтьор, София, Средно образование

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ