Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[24.05.2016]

ВЪВ ВРЪЗКА С 24 МАЙ, ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА БЯХА ВРЪЧЕНИ ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ НА ИЗЯВЕНИ ДЕЙЦИ

Петър Стефанов Францов, диригент на Духов оркестър към Народно читалище „Слънце1879” получи грамота за заслуги в развитието на читалищното дело и музикалното изкуство.

За високи постижения в учебно-възпитателната работа грамоти получиха:

1. СОУ „Христо Ботев”:

- Галя Борисова Вукова - старши учител по химия и опазване на околната среда за дългогодишна педагогическа дейност, участие в олимпиади на общинско и областно ниво, участие в извънкласни дейности

- Петко Георгиев Карабонев - младши учител по физическо възпитание и спорт за професионализъм в работата си, любов към учениците си, постигане на високи резултати в професията си като учител

- Славина Николаева Янкова - старши учител начален етап за принос в развитието на образованието и културата в гр. Ихтиман, активно участие в културния живот на гр. Ихтиман, многократно награждавана с морални награди за работата си като учител

- Магдалина Валентинова Тенекева - старши учител по музика за принос в развитието на културния живот в гр. Ихтиман, висок професионализъм и уважение към учениците

- Стефка Стоянова Лафчийска -старши учител по математика за иновации в областта на математиката, работа по проекти и извънкласни форми на работа

- Йорданка Кирилова Герина - главен учител и ръководител на компютърен кабинет - дългогодишен учител, любов към професията, използване на иновативни методи на преподаване

- Невена Лукова Колева – старши учител начален етап с отличен педагогически опит, за работа по проекти, иновации в учебния процес

- Детелина Стоименова Михайлова - старши учител начален етап за висок професионализъм, новатор в своята област, отзивчив колега

- Райна Йорданова Балабанова – Хаджипеткова - старши учител по математика за използване на иновации в областта на математиката, професионалист и отличен колега

2. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”:

- Даниела Йорданова Миткова - помощник директор УД - дългогодишен учител, за добри професионални изяви

- Бойчо Иванов Бойчев - помощник директор УД за добри професионални изяви, дългогодишен учител и добър колега

- Мария Георгиева Рачева - старши учител начален етап за популяризиране на извънкласните форми на работа в училище, свързани с българския фолклор, отличен преподавател

- Даниела Йорданова Чемширова – старши учител начален етап за популяризиране на извънкласните форми на работа в училище, свързани с българския фолклор, отличен преподавател

- Мая Иванова Свиленова - старши учител по Български език и литература - допринесла за ограмотяването на учениците, разкриваща красотата на българския език и работата по проект”Заедно напред”

3. ОУ „Христо Смирненски”:

- Силвия Асенова Ризова - старши учител начален етап - учител с отличен педагогически подход към децата, участие по проекти, иновации в учебния процес

- Красимира Иванова Георгиева - старши учител начален етап - учител с отличен педагогически подход към децата, участие по проекти, иновации в учебния процес

4. ПГ „Васил Левски”:

- Анелия Златкова Делиева – учител по икономика за използване на иновации в областта на преподавания предмет, участие в проекти

- Надежда Стоименова Реулкова - главен учител с дългогодишен опит в областта на образованието, участие по проекти, професионалист в своята област

5.ОДЗ „Здравец”:

- Дилка Филипова Коновска - старши учител с дългогодишна реализация, любов и всеотдайност към децата, отлична работа в екип, притежава и прилага богат набор от професионални и личностни качества и умения

- Малина Валентинова Милчева - детски учител за реализиране и прилагане на съвременни и професионални умения, свързани с нови педагогически технологии и практики, стремеж за развитие и динамика, инициативност и отговорност, умение за работа в екип

6. ОДЗ „Гьончо Белев”:

- Радослава Стефанова Стаменова - младши учител - отговорна и творческа личност, участие в проекти, използване на интерактивни методи в обучението, професионалист в работата си

7. ЦДГ „Радост”

- Катюша Йорданова Илчева - старши учител - отличен педагог, спазване на професионалната етика, дългогодишен стаж в предучилищното възпитание

8. ОУ „Димчо Дебелянов”:

- Мариана Кирилова Терзийска - старши учител-възпитател - дългогодишен учител, професионалист, умения за работа в екип

- Божидарка Владимирова Боршукова - старши учител начален етап - дългогодишен учител, професионалист, умения за работа в екип

- Паун Грозев Паунов - старши учител по Български език и литература - професионалист и прекрасен учител, умения за работа в екип, участие в извънкласни форми на работа

- Пенка Цветанова Христова - старши учител с дългогодишен педагогически опит, умение за работа с деца и в екип, използване на иновации в професията учител.

Пожелаваме им творчески устрем, професионален ентусиазъм, много вдъхновение и бъдещи успехи! Честито!

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ