Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[04.05.2016]

ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ОПАСНОСТИ ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР

С настъпването на пролетта и повишаване на дневните температури все повече се констатират случаи на задимяване по дворове, стърнища, горски участъци. Това е така, защото всеки от нас започва почистване на своите имоти, земеделски земи и пр. С желанието си да се освободи от отпадъците човек пали сухата растителност, като не спазва дори и най-елементарни мерки за пожарна безопасност.

Паленето на отпадъци се приема като безобидно явление, което се практикува почти от всеки, но то крие огромна опасност от развитие на големи пожари, които изпепеляват вилни зони, горски масиви и насаждения. Често пъти последствията от запалванията са доста трагични.

Ежегодно в този сезон от годината излизанията на противопожарните автомобили са с най-голямата честота. Ето защо всеки трябва да знае, че паленето на отпадъци при пролетното почистване не е толкова безобиден проблем и за да предприемем подобно действие трябва да се спазват определени противопожарни правила:

- При наличие на силен вятър не рискувайте да палите.

- Почистете добре мястото от горими материали /минимум на 5 м/ от огнището.

- Предварително си подгответе подръчни гасителни материали - пожарогасител, кофи с вода, тупалки и пр.

- Не оставяйте огъня без наблюдение. След като приключите работа хубаво изгасете остатъците от горенето преди да напуснете мястото.

Тук е мястото да припомня на всички, че паленето на стърнища, сухи треви и пр. е абсолютно забранено и на извършителите ще се търси най-строга административна и евентуално наказателна отговорност при причинени щети.

В случай на пожар, ваше задължение е да се обадите на тел. 112 и да участвате активно в неговото погасяване.

Надежда Найденова,

мл. експерт РСПБЗН - Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ