Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[03.05.2016]

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 03.05. 2016 Г., ОБЯВЕНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ

- 0310-1001/Военнослужещ, войник, свободно от 01.04.2016, 25 бр., Горна Малина, образование средно, компютърни умения - продукти и програми

- 9329-0001/Комплектовач, свободно от 19.02.2016, 14 бр., Елин Пелин, образование средно

- 4321-2014/Склададжия, свободно от 19.02.2016, 3 бр., Елин Пелин, образование средно

- 8344-2003/Водач, електрокар, свободно от 19.02.2016, 2 бр., Елин Пелин, образование средно

- 9329-0018/Общ работник, промишленост, свободно от 18.02.2016, 30 бр., Казичене, образование средно

- 5230-1001/Касиер, свободно от 01.03.2016, 3 бр., Костенец, образование средно, компютърни умения - MS OFFICE

- 2411-6004/Счетоводител, свободно от 01.07.2016, 1 бр., Осоица, образование средно, италиански език, работа с компютър

- 2411-6002/Главен счетоводител, свободно от 05.05.2016, 1 бр., Огняново, образование висше / Счетоводство и данъци (Счетоводител), компютърни умения - WORD; EXCEL;RIVAL

- 8182-2004/Огняр, свободно от 01.05.2016, 1 бр., София, образование средно

- 5120-2001/Готвач, свободно от 01.05.2016, 2 бр., София, образование средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (Готвач)

- 5414-1007/Охранител, свободно от 15.04.2016, 7 бр., Елин Пелин, образование средно

- 6121-1013/Работник, развъждащ едър рогат добитък, свободно от 13.04.2016, 2 бр., Осоица

- 8219-2002/Монтажник, изделия от пластмаса, свободно от 13.04.2016, 2 бр., Мусачево, образование средно

- 8114-2007/Машинен оператор, изделия от бетон, свободно от 08.04.2016, 4 бр., Григорево, образование средно

- 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство, свободно от 07.04.2016, 1 бр., Елин Пелин, образование средно

- 4321-2010/Организатор, експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност, свободно от 06.04.2016, 1 бр., Мусачево, образование висше, английски език, компютърни умения - Microsoft Оffice

- 3331-3001/Специалист, спедиторска дейност, свободно от 06.04.2016, 1 бр., Мусачево, образование висше, английски език, компютърни умения - MS Office

- 2522-6009/Специалист, компютърни мрежи и системи, свободно от 06.04.2016, 1 бр., Мусачево, образование висше / Компютърни науки (Поддръжка на компютърни системи и ИТ инфраструктура.), английски език

- 4321-2014/Склададжия, свободно от 06.04.2016, 1 бр., Мусачево, образование средно

- 3322-3003/Търговски представител, свободно от 06.04.2016, 1 бр., Мусачево, образование висше, английски език, компютърни умения - програми и продукти

- 7231-2001/Автомонтьор, свободно от 06.04.2016, 3 бр., София, средно образование

- 8322-2002/Шофьор, лек автомобил до 9 места, свободно от 05.04.2016, 1 бр., Елин Пелин, средно образование

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ