Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[25.04.2016]

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ГР. ИХТИМАН

Работодател /Свободно от /Бр. обявени /Длъжност /Град /Образование /Езикови знания /Компютърни умения

- „БОДУ” от 02.05.2016 г. 3 бр. 5414-1007/Охранител, гр. Ихтиман, образование средно

- ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"от 18.04.2016 г. 1 бр. 2330-5002/Младши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, гр. Ихтиман, образование висше / Чужди езици и филологии (Английска филология)

- „ВМВ – МЕТАЛ” от 07.04.2016 г. 4 бр. 7211-2053/Топилчик, гр. Ихтиман, образование средно

- "БЕ ПЕТ" ЕООД от 05.04.2016 г. 2 бр. 5230-1001/Касиер, гр. Асеновград, образование средно

- „ВМВ – МЕТАЛ” от 05.04.2016 г. 4 бр. 7211-2057/Формовчик, гр. Ихтиман, образование основно

- „ВМВ – МЕТАЛ” от 04.04.2016 г. 2 бр. 7412-2009/Електромонтьор, гр. Ихтиман, образование средно, основно

- Министерство на отбраната от 01.04.2016 г. 25 бр. 0310-1001/Военнослужещ, войник, Горна Малина, образование средно, Компютърни умения - продукти и програми

- „ВИДЕНОВ ГРУП” от 28.03.2016 г. 3 бр. 9312-0003/Работник, строителството, Столник, образование основно

- „ВИДЕНОВ ГРУП” ОТ 28.03.2016г. 10 бр. 9333-0010/Работник, товаро-разтоварна дейност, Столник, образование средно

- „ВИДЕНОВ ГРУП” от 28.03.2016 г. 10 бр. 9333-0002/Носач-товарач, стоки, Столник, образование средно, основно

- „ВИДЕНОВ ГРУП” от 28.03.2016 г. 10 бр. 7211-2046/Приемчик-разпределител, металургия, Столник, образование средно, Компютърни умения - складова програма

- „МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ” от 01.03.2016 г. 15 бр. 8153-2006/Машинен оператор, шиене на кожени изделия, Ихтиман, без образование, с основно, със средно

- „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ” от 19.02.2016 г. 2 бр. 8344-2003/Водач, електрокар, Елин Пелин, образование средно

- „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ” от 19.02.2016 г. 14 бр. 9329-0001/Комплектовач, Елин Пелин, образование средно

- „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ” от 19.02.2016 г. 3 бр. 4321-2014/Склададжия, Елин Пелин, образование средно

- „ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ” от 18.02.2016 г. 30 бр. 9329-0018/Общ работник, промишленост, Казичене, образование средно

- „ПОЛИФРУКТ” от 13.04.2016 г. 2 бр. 9321-0001/Пакетировач, Костенец, образование средно (Средно общо)

- „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ” от 01.03.2016 г. 3 бр. 5230-1001/Касиер, Костенец, образование средно, Компютърни умения - MS OFFICE

- „Ем Би Еф Консултинг” от 01.07.2016 г. 1 бр. 2411-6004/Счетоводител, с. Осоица, образование средно, Италиански език, работа с компютър

- ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "АРАМЛИЕЦ от 05.05.2016 г. 1 бр. 2411-6002/Главен счетоводител, Огняново, образование висше / Счетоводство и данъци (Счетоводител), Компютърни умения - WORD ; EXCEL ;RIVAL

- ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52370 от 01.05.2016 г. 2 бр. 5120-2001/Готвач, София , образование средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (Готвач)

- ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52370 от 01.05.2016 г. 1 бр. 8182-2004/Огняр, София, образование средно

- „СЕКЮРИТИ ПАРТНЪРС” от 15.04.2016 г. 6 бр. 5414-1007/Охранител, Елин Пелин, образование средно

- „П.П. ТЕХНОПЛАСТ - ПЕТРОВ, ПАШЕВ” от 13.04.2016 г. 2 бр. 8219-2002/Монтажник, изделия от пластмаса, Мусачево , образование средно

- „ Ем Би Еф Консултинг” от 13.04.2016 г. 2 бр. 6121-1013/Работник, развъждащ едър рогат добитък, с. Осоица

-„ ЗЕМЕЛРОК ЩАЙН УНД ДИЗАЙН” от 08.04.2016 г. 4 бр. 8114-2007/Машинен оператор, изделия от бетон, Григорево, образование средно

- „СОЛИД-55” от 07.04.2016 г. 1 бр. 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство, Елин Пелин, образование средно

- „ЕЙЧ АР ПРО” от 06.04.2016 г. 1 бр. 4321-2014/Склададжия, Мусачево, образование средно

-„ ЕЙЧ АР ПРО” от 06.04.2016 г. 1 бр. 2522-6009/Специалист, компютърни мрежи и системи, Мусачево , образование висше / Компютърни науки (Поддръжка на компютърни системи и ИТ инфраструктура.), Английски език

- „ЕЙЧ АР ПРО” от 06.04.2016 г. 1 бр. 3322-3003/Търговски представител, Мусачево, висше, Английски език, Компютърни умения - програми и продукти

- „ЕЙЧ АР ПРО” от 06.04.2016 г. 1 бр. 3331-3001/Специалист, спедиторска дейност, Мусачево, Висше образование,Английски език, Компютърни умения - MS Office

- „ЕЙЧ АР ПРО” от 06.04.2016 г. 1 бр. 4321-2010/Организатор, експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност, Мусачево, Висше образование, Английски език, Компютърни умения - Microsoft Оffice

- „София Трък Център” от 06.04.2016 г. 3 бр. 7231-2001/Автомонтьор, София, образование средно

- „БОНИКО – 72” от 05.04.2016 г. 1 бр. 8322-2002/Шофьор, лек автомобил до 9 места, Елин Пелин, образование средно

- „МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ” от 05.04.2016 г. 3 бр. 7223-1015/Стругар, Горна Малина, образование средно

- „ХИПОСТИЛ” от 05.04.2016 г. 5 бр. 9312-0003/Работник, строителството, Нови хан, образование средно (зидаро-мазачи , шпакловане, теракота и фаянс)

- РПК "РАЗВИТИЕ" от 01.04.2016 г. 2 бр. 5223-2001/Продавач-консултант, Мусачево, образование средно, Компютърни умения - База данни

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ