Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[25.04.2016]

АЛКОХОЛЪТ, ЦИГАРИТЕ И НАРКОТИЦИТЕ – ВРЕДНИ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА

Нина Алексиева, секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към Община Ихтиман, изнесе втора от поредните презентации на тема „Алкохолът, цигарите и наркотиците – вредни за здравето на човека“ пред ученици от ОУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Ихтиман. Гост на проведената среща отново бе г-жа Валентина Петрова - главен експерт „Образование и здравеопазване”, и член на МКБППМН.

Децата бяха запознати с дейността на комисията, и след като бяха раздадени информационните материали, секретарят на МКБППМН с опознавателна цел разказа за вредата и чрез мултимедия показа последствията от използването на наркотични вещества.

Благодарим на г-жа Румяна Геринска – директор на училището за предоставеното време и за съдействието!

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ