Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[13.04.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомителни писма по чл. 9, ал. 1 от Наредба № 15 от 8 април 2004 г. на МЗХ

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че в деловодството на общината са депозирани уведомителни писма по чл. 9, ал. 1 от Наредба № 15 от 8 април 2004 г. на МЗХ за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, Софийска област, както следва:

1. Уведомително писмо с вх. № Гр-665 / 13.04.2016 г. от „Грейн Агро 2013“ ЕООД за третиране с наземна техника на рапица срещу рапичен цветояд на 15 април 2016г. от 18:30 до 20:30 ч. върху площ от 60 дка в местността „КАРААЧ“, 13 дка в местността „ГОРНИ ЛИВАДИ“ и 25 дка в местността „СРЕДНИ НИВИ“ с препарат НУРЕЛЕ Д с карантинен срок 28 дни при доза 60 мл/дка с отговорно лице по мероприятието: Радослав Стоименов Вайсилов;

2. Уведомително писмо с вх. № Гр-666 / 13.04.2016 г. от Радослав Стоименов Вайсилов за третиране с наземна техника на рапица срещу рапичен цветояд на 15 април 2016г. от 18:30 до 20:30 ч. върху площ от 130 дка в местността „КАРААЧ“ с препарат НУРЕЛЕ Д с карантинен срок 28 дни при доза 60 мл/дка с отговорно лице по мероприятието: Радослав Стоименов Вайсилов;

3. Уведомително писмо с вх. № Гр-667 / 13.04.2016 г. от Иван Илиев Пелтеков за третиране с наземна техника на рапица срещу рапичен цветояд на 15 април 2016г. от 18:30 до 20:30 ч. върху площ от 84 дка в местността „АСАН ЧАИР“, 50 дка в местността „АЛЧАК ЧАИР“, 10 дка в местността „ХАДЖИ КАСАПОВЕЦ“ и 40 дка в местността „ДЪБА“ с препарат НУРЕЛЕ Д с карантинен срок 28 дни при доза 60 мл/дка с отговорно лице по мероприятието: Иван Илиев Пелтеков.

Собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне с оглед на гореизложената информация.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ