Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[04.04.2016]

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Дирекция "Бюро по труда" Ихтиман уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през месец АПРИЛ 2016 г., както следва:

Насърчителни мерки и финансови средства, за които ДБТ може да сключва договори с работодатели. (Обявяват се на основание чл.50, ал. 3, т.1 от ПП ЗНЗ)

1.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)- 2464 лв.

2.Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29-год. възраст - (чл. 41 от ЗНЗ)- 2249 лв.

3.Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване безработни лица до 29 - год. възраст (чл 41а от ЗНЗ)- 6950 лв.

4.Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29 - год. възраст (чл 41а от ЗНЗ)

- 2520 лв.

5.Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)- 11365 лв.

6.Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ)- 4863 лв.

7.Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ)- 1680 лв.

Заявки за свободните работни места се подават в ДБТ. Краен срок: 11.04.2016 г.

Допълнителна информация за процедурата може да се получи:

- на място в Дирекция "Бюро по труда":гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" 120, тел.: 0724/ 854 77

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ