Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[04.04.2016]

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ГР. ИХТИМАН НА 04.04.2016 Г.

- от 01.04.2016 г. 25 бр. 0310-1001/Военнослужещ, войник, община Горна Малина, Горна Малина, средно образование, компютърни умения - продукти и програми

- от 01.04.2016 г. 2 бр. 5223-2001/Продавач-консултант, община Ихтиман, гр. Ихтиман, средно образование

- от 28.03.2016 г. 3 бр. 9312-0003/Работник, строителство, община Елин Пелин, Столник, основно образование

- от 28.03.2016 г. 10 бр. 9333-0010/Работник, товаро-разтоварна дейност, община Елин Пелин, Столник, средно образование

- от 28.03.2016 г. 10 бр. 7211-2046/Приемчик-разпределител, металургия, община Елин Пелин, Столник, средно образование, компютърни умения - складова програма

- от 28.03.2016 г. 10 бр. 9333-0002/Носач-товарач, стоки, община Елин Пелин, Столник, средно, основно образование

- от 01.03.2016 г. 15 бр. 8153-2006/Машинен оператор, шиене на кожени изделия, община Ихтиман, гр. Ихтиман, няма изискване за образование

- от 19.02.2016 г. 2 бр. 8344-2003/Водач, електрокар, община Елин Пелин, гр. Елин Пелин, средно образование

- от 19.02.2016 г. 14 бр. 9329-0001/Комплектовач, община Елин Пелин, гр. Елин Пелин, средно образование

- от 19.02.2016 г. 3 бр. 4321-2014/Склададжия община Елин Пелин, гр. Елин Пелин, средно образование

- от 18.02.2016 г. 30 бр. 9329-0018/Общ работник, промишленост, София, Казичене, средно образование

- от 01.02.2016 г. 2 бр. 9622-0001/Общ работник, община Сливница, гр. Сливница, основно образование

- от 28.03.2016 г. 1 бр. 4212-1006/Букмейкър, община Костенец, гр. Костенец, средно образование, компютърни умения - MS Office

- от 01.05.2016 г. 1 бр. 8182-2004/Огняр, София, средно образование

- от 01.05.2016 г. 2 бр. 5120-2001/Готвач, София, средно образование – готвач

- от 01.04.2016 г. 2 бр. 5223-2001/Продавач-консултант , община Елин Пелин, с. Мусачево средно образование, компютърни умения - База данни

- от 23.03.2016 г. 1 бр. 5414-1007/Охранител, община Елин Пелин, гр. Елин Пелин, средно образование

- от 23.03.2016 г. 2 бр. 9321-0001/Пакетировач, община Елин Пелин, Равно поле, средно образование

- от 21.03.2016 г. 5 бр. 9112-0004/Чистач/ Хигиенист, община Елин Пелин, Столник, основно образование

- от 21.03.2016 г. 2 бр. 7212-1001/Заварчик, община Елин Пелин, Столник средно образование – заварчик

- от 21.03.2016 г. 2 бр. 7126-2005/Водопроводчик, поддръжка, община Елин Пелин, Столник, средно образование

- от 14.03.2016 г. 1 бр. 5223-2001/Продавач-консултант, община Елин Пелин, Доганово, средно образование, компютърни умения - База данни

- от 14.03.2016 г. 1 бр. 5221-3002/Управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване), община Елин Пелин, Доганово, средно образование, компютърни умения - База данни

За повече информация се обръщайте към Дирекция „Бюро по труда” гр. Ихтиман и филиалите в гр. Костенец и гр. Елин Пелин.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ