Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[31.03.2016]

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № 95.00-107/31.03.2016 г.

До всички заинтересовани

Обявление

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ обявява и съобщава на всички заинтересованите лица, че са изработени цифрови модели на действащите кадастрални и регулационни планове на с. Стамболово, на с. Веринско и на с. Черньово, намиращи се в Община Ихтиман.

Проектите се намират в Дирекция „Специализирана администрация”, в сградата на техническа служба на Община Ихтиман. В 30-дневен срок от обявяването, можете да направите писмени възражения пред общинската администрация на Община Ихтиман.

/ Решение №I-1 / 30.03.2016 г. на 1 ОЕС/.

31.03.2016 г.

Община Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ