Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[28.03.2016]

О Б Я В Л Е Н И Е

Народно читалище „Светлина 1908” с. Стамболово на основание решение № 1 /24.03.2016 г. на читалищното настоятелство, ОБЯВЯВА публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се на първия етаж в сградата на НЧ ”Светлина 1908” с. Стамболово, с обща площ 53 кв.м., с предназначение за заведение и срок на отдаване 5 години. Начална месечна цена 100.00лв. Срок на подаване на офертите до 17: 30 ч. на 08.04.2016 г. вкл. Дата на провеждане на конкурса на 11.04.2016 г. от 18:00часа в НЧ ”Светлина 1908” с.Стамболово. Адрес и телефон на организатора: с. Стамболово, община Ихтиман, НЧ ” Светлина 1908” тел.: 0724/ 85122

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ