Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[31.03.2015]

СЪОБЩЕНИЕ

Списък на ПМЛ от ОПФ за индивидуално ползване

Списък на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване през настоящата година

Землище на гр. Ихтиман

Имот № НТП Кат. Площ /дка/

113002 Пасище с храсти 9 132,888

119001 Пасище с храсти 9 203,037

120001 Пасище с храсти 9 139,320

115016 Пасище, мера 5 19,678

001040 Пасище с храсти 5 12,224

002002 Пасище с храсти 5 26,820

002003 Пасище с храсти 5 24,935

026015 Пасище с храсти 5 19,903

002011 Пасище с храсти 5 11,548

003004 Пасище с храсти 5 20,433

Землище на с. Мирово

Имот № НТП Кат. Площ /дка/

000205 Пасище с храсти 6 47,269

012001 Ливада 6 228,343

014012 Ливада 6 51,502

Землище на с. Веринско

Имот № НТП Кат. Площ /дка/

199657 Пасище, мера 10 42,529

Землище на с. Белица

Имот № НТП Кат. Площ /дка/

000200 Пасище, мера 10 60,589

000204 Пасище, мера 10 59,836

215001 Изост. ливада 10 51,055

Землище на с. Мухово

Имот № НТП Кат. Площ /дка/

433009 Пасище, мера 10 58,893

438004 Пасище, мера 10 42,278

Землище на с. Стамболово

Имот № НТП Кат. Площ /дка/

060007 Пасище с храсти 5 9,191

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ