Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[18.03.2016]

ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА

Една от водещите задачи в стратегията за дейността на ОДЗ „Гьончо Белев” е повишаване екологичната култура на деца, родители, персонал. Педагогическият екип осъзнава голямата си отговорност за възпитание на децата в хуманно-етично отношение природата. Затова децата ежедневно и в рисунките си отразяват взаимодействието с растителния и животински свят. С част от тези рисунки малките екохудожници се включиха в петото юбилейно издание на националните номинации „Най-големият малък приятел на животните”. Рисунките бяха показани от 11 до 14.11.2015 година в Народното събрание на Република България, а от 19 до 23.01.2016 година в зала „Средец” на Министерството на културата. Организатор на изложбите е фондация „Афа - България”.

На 14.03.2016 година г-н Георги Илиев, заместник-кмет на Община Ихтиман, г-жа Валентина Петрова, главен експерт „Образование и здравеопазване” в Община Ихтиман и председателят на фондацията госпожа Аксиния Боснева бяха гости на децата от ОДЗ „Гьончо Белев”. Г-жа Боснева поднесе поздравителен адрес от името на Министерството на образованието и науката до малките участници в изложбите.

Гости и деца оставиха отпечатък от дланите си върху „Дървото на сезоните”. Това е началото на дейността „Природата около нас” по проект „Образователна интеграция на децата в ОДЗ „Гьончо Белев”, финансирана от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Децата от група „Мечо Пух” вече посадиха в цветната леха иглика и луковици на минзухарчета, лалета. При всяка ситуация детските учители се стремят да мотивират малчуганите за екологосъобразно поведение в природната ни даденост. Ще продължат ориентирането на децата в ценностните параметри на природата, които имат личностен смисъл в живота на всички хора.

Лилия Церовска,

Директор ОДЗ „Г. Белев”

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ