Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[29.02.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г.

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че след 14 дни от публикуването на настоящото съобщение ще бъде прието на подписка решение на Общински съвет - Ихтиман за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г., както следва:

1. Ще бъде допълнена т. 1 на глава трета на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г. с поземлен имот № 040169, находящ се в землището на с. Полянци, ЕКАТТЕ 57443, община Ихтиман, Софийска област.

2. Ще бъде допълнена т. 2 на глава трета на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г. с поземлен имот № 199139, находящ се в землището на с. Веринско, ЕКАТТЕ 10690, община Ихтиман, Софийска област.

Документите към преписката ще бъдат достъпни в рубрика "Общински съвет", подрубрика "Преписки", на електронния портал на Община Ихтиман.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ