Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[16.03.2016]

ЗАПОЧНА ПОЧИСТВАНЕТО НА ГРАДИНКИТЕ В ИХТИМАН

Предвид настъпващото затопляне, започна освежаването на градинките в града. Служителите на Община Ихтиман почистват зелените площи и алейните пространства, подрязват се дървета, както и се извършва подкастряне и оформяне на храстите. Заетите с тези дейности са младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в Бюрото по труда в Ихтиман и работят по проект „Обучения и заетост за младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Операция „Обучения и заетост за младите хора“ е финансирана по линия на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд и се разработва поради острата необходимост от активни мерки на пазара на труда, насочени към намаляване на равнището на младежката безработица и осигуряване на възможности на младите хора да се реализират на пазара на труда.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ