Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[09.03.2016]

ПОЖАРНА ОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАРИ В КОМИНИ. ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМИНИ

От началото на годината до този момент, на територията обслужвана от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Ихтиман пожарите възникнали в комини са общо 13 бр., което е чувствително завишаване на бройката спрямо минали години. Основната причина за възникването им е непочистването на коминните тела от натрупаните сажди.

Трябва да се знае, че не само откритият огън може да бъде източник на запалване, а и нагрети предмети над температурата на запалване на дадено вещество (материал). Чрез процеса на топлопренасяне запалване може да възникне в място (помещение), което не е в съседство с източника на топлина.

За постигане на добро качеството на живот е необходимо да се прилагат мерки за осигуряване на пожарна безопасност в дома и в работната среда (до привеждането й в съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност). Отговорност за осигуряване на пожарна безопасност има всеки гражданин. Нарушаването на мерките, освен големите загуби на дом, имущество и ценности, може да застраши живота на най-близките хора.

В настоящата статия искам да обърна особено внимание на строителните неизправности свързани с отоплението на сградите и в частност със строителството и експлоатацията на комините. През есенно-зимния сезон значително се завишава потенциалната опасност от възникване на пожари в домовете поради неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди или техническа неизправност.

Противопожарните изисквания при изграждане на комини, които трябва да се спазват са следните:

- Преминаването на комините през горими междуетажни конструкции, както и през таваните трябва да е специално защитено с негорими материали;

- Комините трябва да са измазани отвън и отвътре;

- От по-старите сгради трябва да бъде отстранена допусканата в миналото строителна неизправност – вградена дървена греда в конструкцията. Пожарната опасност в този случай не е за подценяване – през комина преминават нагрети до висока температура продукти на горенето, които променят състава на дървесината и водят до запалване.

За недопускане на инциденти е необходимо спазването на горецитираните противопожарни изисквания, и най-вече почистването на коминните тела от натрупалите се сажди преди започването на отоплителния сезон!

Надежда Найденова,

мл. инспектор РС „ПБЗН” – Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ