Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[01.03.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Списък по чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ

Списък на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване през стопанската 2016 / 2017 г.

--------------------------------------------------------------------

№ Землище Имот Кат. Местност Площ /дка/

--------------------------------------------------------------------

1 Белица 022025 10 АМАТОВЕЦ 72.941

2 Белица 024018 10 СТУДЕНИЯ КЛАДЕНЕЦ 141.030

3 Белица 025004 10 СТУДЕНИЯ КЛАДЕНЕЦ 279.860

4 Белица 041018 10 ЮРТА 8.096

5 Белица 042042 10 СТОЯНОВА ЧУКАРА 11.009

6 Белица 086003 10 ТРЪНА 66.767

7 Белица 087115 10 ГЕРЧОВСКИ КРЪСТ 1.327

8 Белица 109006 10 БУКОВА МОГИЛА 136.970

9 Боерица 016015 8 БАЧИЩЕТО 34.749

10 Бузяковци 000690 9 САРАНЧОВА МОГИЛА 80.011

11 Бузяковци 025227 9 ГАРВАНИЦА 24.159

12 Бузяковци 035173 6 ТРОЯНА 25.343

13 Бузяковци 035361 6 ТУРСКИ ВАЛОЗИ 70.391

14 Бърдо 000004 10 БЛАГЕСИЦА 1.281

15 Бърдо 000055 9 ПЪРНОВ ВАЛОГ 8.740

16 Бърдо 000056 9 УСОЕТО 3.649

17 Бърдо 000100 9 КОПАНИНАТА 5.188

18 Бърдо 000121 9 ЯМАТА 1.658

19 Бърдо 000122 9 ЯМАТА 7.784

20 Бърдо 000123 9 ЯМАТА 1.794

21 Бърдо 000126 9 ЯМАТА 22.475

22 Бърдо 000128 9 ПЪРНИЧЕВ РЪТ 30.848

23 Бърдо 000129 9 ПЪРНИЧЕВ РЪТ 3.204

24 Бърдо 000130 9 ПЪРНИЧЕВ РЪТ 6.575

25 Бърдо 000131 9 ПЪРНИЧЕВ РЪТ 14.471

26 Бърдо 000132 9 ЯМАТА 28.682

27 Бърдо 000137 9 ПЪРНИЧЕВ РЪТ 1.242

28 Бърдо 000138 9 ПЪРНИЧЕВ РЪТ 3.407

29 Бърдо 000151 9 ТАНКЕРЪТ 2.582

30 Бърдо 000160 9 ШИРОКИ РЪТ 6.958

31 Бърдо 000161 9 ШИРОКИ РЪТ 3.539

32 Бърдо 000163 9 ШИРОКИ РЪТ 11.864

33 Бърдо 000169 9 ШИНДЕРИЦА 3.276

34 Бърдо 005001 10 БЛАГЕСИЦА 2.742

35 Бърдо 005002 10 БЛАГЕСИЦА 5.329

36 Бърдо 006003 9 БАЙЛОВА МОГИЛА 1.708

37 Бърдо 008002 9 ГУЛЕВИЦА 6.211

38 Бърдо 009008 10 БАЙЛОВА МОГИЛА 1.147

39 Бърдо 012008 10 БЛАГЕСИЦА 21.718

40 Бърдо 012017 10 БЛАГЕСИЦА 2.605

41 Бърдо 012018 10 БЛАГЕСИЦА 1.834

42 Бърдо 012019 10 БЛАГЕСИЦА 2.050

43 Бърдо 012029 10 БЛАГЕСИЦА 3.451

44 Бърдо 013001 10 ДОЙЧОВ РЪТ 24.100

45 Бърдо 013002 10 ДОЙЧОВ РЪТ 6.045

46 Бърдо 013003 10 ДОЙЧОВ РЪТ 6.506

47 Бърдо 013016 10 ДОЙЧОВ РЪТ 4.866

48 Бърдо 013019 10 ДОЙЧОВ РЪТ 33.138

49 Бърдо 013026 10 ДОЙЧОВ РЪТ 1.345

50 Бърдо 013037 10 ДОЙЧОВ РЪТ 1.892

51 Бърдо 013042 10 ДОЙЧОВ РЪТ 7.687

52 Бърдо 013050 10 ДОЙЧОВ РЪТ 2.105

53 Бърдо 014001 10 ПАДАЛО 3.458

54 Бърдо 014011 10 ПАДАЛО 3.188

55 Бърдо 014034 10 ПАДАЛО 5.450

56 Бърдо 014037 10 ПАДАЛО 2.795

57 Бърдо 014045 10 ПАДАЛО 7.218

58 Бърдо 014046 10 ПАДАЛО 1.549

59 Бърдо 014050 10 ПАДАЛО 1.204

60 Бърдо 016002 10 ТУПАНЧИЦА 1.751

61 Бърдо 016008 10 ТУПАНЧИЦА 1.876

62 Бърдо 016009 10 ТУПАНЧИЦА 1.884

63 Бърдо 016015 10 ТУПАНЧИЦА 3.019

64 Бърдо 016022 10 ТУПАНЧИЦА 2.509

65 Бърдо 016025 10 ТУПАНЧИЦА 1.416

66 Бърдо 016028 10 ТУПАНЧИЦА 2.400

67 Бърдо 017001 10 РАНОВЕЦ;ПРЕСЛОПА 8.005

68 Бърдо 017022 10 РАНОВЕЦ;ПРЕСЛОПА 1.585

69 Бърдо 017030 10 РАНОВЕЦ;ПРЕСЛОПА 1.439

70 Бърдо 017033 10 РАНОВЕЦ;ПРЕСЛОПА 6.503

71 Бърдо 017037 10 РАНОВЕЦ;ПРЕСЛОПА 1.446

72 Бърдо 017041 10 РАНОВЕЦ;ПРЕСЛОПА 6.121

73 Бърдо 017042 10 РАНОВЕЦ;ПРЕСЛОПА 9.978

74 Бърдо 017048 10 РАНОВЕЦ;ПРЕСЛОПА 1.689

75 Бърдо 017049 10 РАНОВЕЦ;ПРЕСЛОПА 3.581

76 Бърдо 017073 10 РАНОВЕЦ;ПРЕСЛОПА 1.122

77 Бърдо 018001 10 ДЕДОВЕЦ;СЕДЛОТО 1.806

78 Бърдо 018012 10 ДЕДОВЕЦ;СЕДЛОТО 2.998

79 Бърдо 018025 10 ДЕДОВЕЦ;СЕДЛОТО 7.355

80 Бърдо 018033 10 ДЕДОВЕЦ;СЕДЛОТО 2.399

81 Бърдо 018050 10 ДЕДОВЕЦ;СЕДЛОТО 1.882

82 Бърдо 018052 10 ДЕДОВЕЦ;СЕДЛОТО 3.312

83 Бърдо 018053 10 ДЕДОВЕЦ;СЕДЛОТО 2.865

84 Бърдо 018054 10 ДЕДОВЕЦ;СЕДЛОТО 1.440

85 Бърдо 018055 10 ДЕДОВЕЦ;СЕДЛОТО 1.829

86 Бърдо 018056 10 ДЕДОВЕЦ;СЕДЛОТО 4.809

87 Бърдо 018057 10 ДЕДОВЕЦ;СЕДЛОТО 2.310

88 Бърдо 018058 10 ДЕДОВЕЦ;СЕДЛОТО 1.005

89 Бърдо 018062 10 ДЕДОВЕЦ;СЕДЛОТО 1.429

90 Бърдо 018063 10 ДЕДОВЕЦ;СЕДЛОТО 1.019

91 Бърдо 018067 10 ДЕДОВЕЦ;СЕДЛОТО 2.774

92 Бърдо 018071 10 ДЕДОВЕЦ;СЕДЛОТО 2.412

93 Бърдо 020008 10 БАЙКОВ ВАЛОГ 1.985

94 Бърдо 020010 10 БАЙКОВ ВАЛОГ 1.146

95 Бърдо 021007 10 САМАРА 3.402

96 Бърдо 021008 10 САМАРА 3.315

97 Бърдо 021009 10 САМАРА 3.204

98 Бърдо 021010 10 САМАРА 1.750

99 Бърдо 021013 10 САМАРА 2.307

100 Бърдо 023003 10 САМАРА 3.651

101 Бърдо 023004 10 САМАРА 7.363

102 Бърдо 027001 10 ДЕСИМИНОВ РЪТ 17.564

103 Бърдо 027003 10 ДЕСИМИНОВ РЪТ 1.929

104 Бърдо 027004 10 ДЕСИМИНОВ РЪТ 2.001

105 Бърдо 027008 10 ДЕСИМИНОВ РЪТ 3.339

106 Бърдо 027011 10 ДЕСИМИНОВ РЪТ 3.333

107 Бърдо 027013 10 ДЕСИМИНОВ РЪТ 4.236

108 Бърдо 027018 10 ДЕСИМИНОВ РЪТ 2.199

109 Бърдо 027023 10 ДЕСИМИНОВ РЪТ 4.511

110 Бърдо 027044 10 ДЕСИМИНОВ РЪТ 1.351

111 Бърдо 028001 10 КРАТОВЕЦ 9.388

112 Бърдо 028024 10 КРАТОВЕЦ 1.448

113 Бърдо 028028 10 КРАТОВЕЦ 40.908

114 Бърдо 028029 10 КРАТОВЕЦ 1.018

115 Бърдо 028030 10 КРАТОВЕЦ 1.377

116 Бърдо 028031 10 КРАТОВЕЦ 1.324

117 Бърдо 029003 10 ОГУРТНИКА 23.113

118 Бърдо 029008 10 ОГУРТНИКА 1.417

119 Бърдо 029013 10 ОГУРТНИКА 1.757

120 Бърдо 029014 10 ОГУРТНИКА 2.507

121 Бърдо 032001 9 СТАРЧОВ РЪТ 3.568

122 Бърдо 032002 9 СТАРЧОВ РЪТ 12.226

123 Бърдо 032005 9 СТАРЧОВ РЪТ 1.395

124 Бърдо 032009 9 СТАРЧОВ РЪТ 1.406

125 Бърдо 032013 9 СТАРЧОВ РЪТ 3.005

126 Бърдо 032023 9 СТАРЧОВ РЪТ 5.120

127 Бърдо 032042 9 СТАРЧОВ РЪТ 2.862

128 Бърдо 032043 9 СТАРЧОВ РЪТ 1.620

129 Бърдо 034017 9 ТРИТЕ КЛАДЕНЦА 2.484

130 Бърдо 034020 9 ТРИТЕ КЛАДЕНЦА 1.780

131 Бърдо 034021 9 ТРИТЕ КЛАДЕНЦА 2.467

132 Бърдо 034028 9 ТРИТЕ КЛАДЕНЦА 3.063

133 Бърдо 034029 9 ТРИТЕ КЛАДЕНЦА 3.376

134 Бърдо 035001 9 КОВАЧОВЕЦ 1.437

135 Бърдо 035002 9 КОВАЧОВЕЦ 1.185

136 Бърдо 035004 9 КОВАЧОВЕЦ 2.039

137 Бърдо 035021 9 КОВАЧОВЕЦ 16.193

138 Бърдо 036021 9 ШАЛАМАНСКИ РЪТ 7.030

139 Бърдо 036029 9 ШАЛАМАНСКИ РЪТ 2.000

140 Бърдо 039032 9 ПРИСОЙКАТА;КЬОС.РЪТ 2.341

141 Бърдо 039041 9 ПРИСОЙКАТА;КЬОС.РЪТ 1.803

142 Бърдо 039042 9 ПРИСОЙКАТА;КЬОС.РЪТ 2.421

143 Бърдо 039043 9 ПРИСОЙКАТА;КЬОС.РЪТ 2.211

144 Бърдо 039050 9 ПРИСОЙКАТА;КЬОС.РЪТ 6.156

145 Бърдо 040019 9 ГУВНИЩЕ 1.610

146 Бърдо 040021 9 ГУВНИЩЕ 3.895

147 Бърдо 041024 9 ДЕБЕЛИ РЪТ;ВЕЛ.ВАЛОГ 6.859

148 Бърдо 041033 9 ДЕБЕЛИ РЪТ;ВЕЛ.ВАЛОГ 1.727

149 Бърдо 041036 9 ДЕБЕЛИ РЪТ;ВЕЛ.ВАЛОГ 1.543

150 Бърдо 041038 9 ДЕБЕЛИ РЪТ;ВЕЛ.ВАЛОГ 2.070

151 Бърдо 041040 9 ДЕБЕЛИ РЪТ;ВЕЛ.ВАЛОГ 2.626

152 Бърдо 041042 9 ДЕБЕЛИ РЪТ;ВЕЛ.ВАЛОГ 3.165

153 Бърдо 041079 9 ДЕБЕЛИ РЪТ;ВЕЛ.ВАЛОГ 1.832

154 Бърдо 041080 9 ДЕБЕЛИ РЪТ;ВЕЛ.ВАЛОГ 1.112

155 Бърдо 041081 9 ДЕБЕЛИ РЪТ;ВЕЛ.ВАЛОГ 2.504

156 Бърдо 041089 9 ДЕБЕЛИ РЪТ;ВЕЛ.ВАЛОГ 2.128

157 Бърдо 041096 9 ДЕБЕЛИ РЪТ;ВЕЛ.ВАЛОГ 1.605

158 Бърдо 041101 9 ДЕБЕЛИ РЪТ;ВЕЛ.ВАЛОГ 1.125

159 Бърдо 041105 9 ДЕБЕЛИ РЪТ;ВЕЛ.ВАЛОГ 1.026

160 Бърдо 047005 9 ЦЪРКВИЩЕ;ИЗКОПА 3.746

161 Бърдо 047022 9 ЦЪРКВИЩЕ;ИЗКОПА 2.527

162 Бърдо 047025 9 ЦЪРКВИЩЕ;ИЗКОПА 1.727

163 Бърдо 047029 9 ЦЪРКВИЩЕ;ИЗКОПА 1.899

164 Бърдо 047039 9 ЦЪРКВИЩЕ;ИЗКОПА 1.291

165 Бърдо 048009 9 МОГИЛАТА 2.091

166 Бърдо 048023 9 МОГИЛАТА 4.944

167 Бърдо 049011 9 НАЙНА РЪТЛИНА 2.814

168 Бърдо 049016 9 НАЙНА РЪТЛИНА 1.986

169 Бърдо 049017 9 НАЙНА РЪТЛИНА 1.537

170 Бърдо 051027 9 ЛЕХИТЕ;СТ.КРУША 1.238

171 Бърдо 051028 9 ЛЕХИТЕ;СТ.КРУША 1.153

172 Бърдо 051040 9 ЛЕХИТЕ;СТ.КРУША 5.992

173 Бърдо 052010 9 ПЪРНОВ РЪТ;РЪТТА 5.061

174 Бърдо 053013 9 УСОЕТО 1.140

175 Бърдо 053022 9 УСОЕТО 1.595

176 Бърдо 059027 9 СРЕДНИ РЪТ 1.539

177 Бърдо 060004 9 ТАНКИ РЪТ 2.152

178 Бърдо 060022 9 ТАНКИ РЪТ 1.408

179 Бърдо 061004 9 МАЛКА РЪТЛИНА 1.157

180 Бърдо 061012 9 МАЛКА РЪТЛИНА 3.103

181 Бърдо 062023 9 ГИЗДОВИЦА 1.107

182 Бърдо 062026 9 ГИЗДОВИЦА 1.662

183 Бърдо 063001 9 ГОЛЯМА ЖИЖНИЦА 2.561

184 Бърдо 063003 9 ГОЛЯМА ЖИЖНИЦА 7.716

185 Бърдо 063004 9 ГОЛЯМА ЖИЖНИЦА 2.872

186 Бърдо 063005 9 ГОЛЯМА ЖИЖНИЦА 4.663

187 Бърдо 063006 9 ГОЛЯМА ЖИЖНИЦА 1.077

188 Бърдо 063015 9 ГОЛЯМА ЖИЖНИЦА 1.923

189 Бърдо 063016 9 ГОЛЯМА ЖИЖНИЦА 1.306

190 Бърдо 063020 9 ГОЛЯМА ЖИЖНИЦА 1.399

191 Бърдо 063030 9 ГОЛЯМА ЖИЖНИЦА 1.058

192 Бърдо 063032 9 ГОЛЯМА ЖИЖНИЦА 1.554

193 Бърдо 063035 9 ГОЛЯМА ЖИЖНИЦА 3.876

194 Бърдо 063049 9 ГОЛЯМА ЖИЖНИЦА 1.472

195 Бърдо 063054 9 ГОЛЯМА ЖИЖНИЦА 2.457

196 Бърдо 064002 9 ДАБЕТО 4.493

197 Бърдо 064003 9 ДАБЕТО 1.416

198 Бърдо 064004 9 ДАБЕТО 1.628

199 Бърдо 064005 9 ДАБЕТО 2.644

200 Бърдо 064006 9 ДАБЕТО 1.218

201 Бърдо 065005 9 ДРЕНА 2.408

202 Бърдо 071003 9 МАРКОВ ВАЛОГ 3.390

203 Бърдо 071011 9 МАРКОВ ВАЛОГ 1.187

204 Бърдо 071018 9 МАРКОВ ВАЛОГ 1.336

205 Бърдо 071019 9 МАРКОВ ВАЛОГ 1.099

206 Бърдо 071029 9 МАРКОВ ВАЛОГ 4.390

207 Бърдо 072001 9 БЕШЛИЙЦА 1.502

208 Бърдо 072011 9 БЕШЛИЙЦА 12.686

209 Бърдо 072014 9 БЕШЛИЙЦА 2.234

210 Бърдо 072015 9 БЕШЛИЙЦА 1.373

211 Бърдо 072016 9 БЕШЛИЙЦА 3.181

212 Бърдо 072017 9 БЕШЛИЙЦА 9.679

213 Бърдо 074011 9 КРУШИТЕ 1.507

214 Бърдо 074013 9 КРУШИТЕ 1.780

215 Бърдо 074015 9 КРУШИТЕ 3.965

216 Бърдо 074020 9 КРУШИТЕ 1.992

217 Бърдо 074024 9 КРУШИТЕ 2.731

218 Бърдо 074025 9 КРУШИТЕ 3.129

219 Бърдо 074032 9 КРУШИТЕ 1.854

220 Бърдо 074033 9 КРУШИТЕ 2.686

221 Бърдо 076017 9 БАЛИОВ РЪТ 1.677

222 Бърдо 076028 9 БАЛИОВ РЪТ 3.650

223 Бърдо 076032 9 БАЛИОВ РЪТ 1.049

224 Бърдо 076036 9 БАЛИОВ РЪТ 1.901

225 Бърдо 076044 9 БАЛИОВ РЪТ 6.294

226 Бърдо 076055 9 БАЛИОВ РЪТ 2.646

227 Бърдо 076060 9 БАЛИОВ РЪТ 1.914

228 Бърдо 076061 9 БАЛИОВ РЪТ 2.216

229 Бърдо 076067 9 БАЛИОВ РЪТ 1.802

230 Бърдо 076074 9 БАЛИОВ РЪТ 7.172

231 Бърдо 076085 9 БАЛИОВ РЪТ 1.010

232 Бърдо 076086 9 БАЛИОВ РЪТ 3.267

233 Бърдо 081011 9 САЛАДИНИЦА 5.534

234 Бърдо 081030 9 САЛАДИНИЦА 9.335

235 Бърдо 083002 9 КОСАНСКИ РЪТ 2.215

236 Бърдо 083019 9 КОСАНСКИ РЪТ 2.919

237 Бърдо 083023 9 КОСАНСКИ РЪТ 2.669

238 Бърдо 083024 9 КОСАНСКИ РЪТ 1.219

239 Бърдо 083025 9 КОСАНСКИ РЪТ 2.475

240 Бърдо 083026 9 КОСАНСКИ РЪТ 1.105

241 Бърдо 083027 9 КОСАНСКИ РЪТ 1.001

242 Бърдо 083028 9 КОСАНСКИ РЪТ 1.314

243 Бърдо 083030 9 КОСАНСКИ РЪТ 5.044

244 Бърдо 083033 9 КОСАНСКИ РЪТ 3.223

245 Бърдо 083052 9 КОСАНСКИ РЪТ 3.700

246 Бърдо 083053 9 КОСАНСКИ РЪТ 1.033

247 Бърдо 083054 9 КОСАНСКИ РЪТ 1.365

248 Бърдо 083060 9 КОСАНСКИ РЪТ 2.306

249 Бърдо 086011 9 БАРАЧИЦА 3.221

250 Бърдо 086012 9 БАРАЧИЦА 4.507

251 Бърдо 086013 9 БАРАЧИЦА 6.088

252 Бърдо 086016 9 БАРАЧИЦА 3.030

253 Бърдо 086017 9 БАРАЧИЦА 2.643

254 Бърдо 087028 9 ДУШАНИЦА;БАРАЧИЦА 2.863

255 Бърдо 087029 9 ДУШАНИЦА;БАРАЧИЦА 2.443

256 Бърдо 087030 9 ДУШАНИЦА;БАРАЧИЦА 1.916

257 Бърдо 087039 9 ДУШАНИЦА;БАРАЧИЦА 1.429

258 Бърдо 087040 9 ДУШАНИЦА;БАРАЧИЦА 1.993

259 Бърдо 087041 9 ДУШАНИЦА;БАРАЧИЦА 1.099

260 Бърдо 087042 9 ДУШАНИЦА;БАРАЧИЦА 1.110

261 Бърдо 087044 9 ДУШАНИЦА;БАРАЧИЦА 5.695

262 Бърдо 087050 9 ДУШАНИЦА;БАРАЧИЦА 1.124

263 Бърдо 090002 9 КОЗАРНИКА 2.022

264 Бърдо 090003 9 КОЗАРНИКА 1.396

265 Бърдо 090006 9 КОЗАРНИКА 2.561

266 Бърдо 091009 9 КОЗАРНИКА 2.816

267 Бърдо 091010 9 КОЗАРНИКА 2.505

268 Бърдо 091011 9 КОЗАРНИКА 1.158

269 Бърдо 091012 9 КОЗАРНИКА 3.106

270 Бърдо 091020 9 КОЗАРНИКА 1.456

271 Бърдо 091028 9 КОЗАРНИКА 2.319

272 Бърдо 091035 9 КОЗАРНИКА 2.456

273 Бърдо 091036 9 КОЗАРНИКА 2.917

274 Бърдо 091039 9 КОЗАРНИКА 1.916

275 Бърдо 091040 9 КОЗАРНИКА 2.289

276 Бърдо 092001 9 КОИЛОТО;КЪСИ РЪТ 4.227

277 Бърдо 092015 9 КОИЛОТО;КЪСИ РЪТ 1.908

278 Бърдо 092022 9 КОИЛОТО;КЪСИ РЪТ 7.727

279 Бърдо 092023 9 КОИЛОТО;КЪСИ РЪТ 4.217

280 Бърдо 092024 9 КОИЛОТО;КЪСИ РЪТ 1.418

281 Бърдо 092033 9 КОИЛОТО;КЪСИ РЪТ 1.613

282 Бърдо 092036 9 КОИЛОТО;КЪСИ РЪТ 6.860

283 Бърдо 092038 9 КОИЛОТО;КЪСИ РЪТ 2.270

284 Бърдо 094004 9 КОПАНИНАТА 3.386

285 Бърдо 094012 9 КОПАНИНАТА 6.204

286 Бърдо 094019 9 КОПАНИНАТА 1.509

287 Бърдо 094023 9 КОПАНИНАТА 12.857

288 Бърдо 096001 9 КАМЕНИВЕЦ 2.830

289 Бърдо 096005 9 КАМЕНИВЕЦ 1.195

290 Бърдо 096006 9 КАМЕНИВЕЦ 8.885

291 Бърдо 096008 9 КАМЕНИВЕЦ 13.065

292 Бърдо 106001 9 ГАРВАНИЦА 3.587

293 Бърдо 106007 9 ГАРВАНИЦА 2.079

294 Бърдо 106008 9 ГАРВАНИЦА 16.261

295 Бърдо 116002 9 ВУЧА ПОЛЯНА 2.864

296 Бърдо 116004 9 ВУЧА ПОЛЯНА 1.659

297 Бърдо 116005 9 ВУЧА ПОЛЯНА 1.922

298 Бърдо 116006 9 ВУЧА ПОЛЯНА 2.045

299 Бърдо 116012 9 ВУЧА ПОЛЯНА 4.183

300 Бърдо 116013 9 ВУЧА ПОЛЯНА 1.955

301 Бърдо 116015 9 ВУЧА ПОЛЯНА 7.014

302 Бърдо 119001 9 БАЛАБАНСКИ ПРЕСЛОП 3.141

303 Бърдо 119006 9 БАЛАБАНСКИ ПРЕСЛОП 4.551

304 Бърдо 119007 9 БАЛАБАНСКИ ПРЕСЛОП 2.703

305 Бърдо 119008 9 БАЛАБАНСКИ ПРЕСЛОП 5.253

306 Бърдо 119012 9 БАЛАБАНСКИ ПРЕСЛОП 2.269

307 Бърдо 119021 9 БАЛАБАНСКИ ПРЕСЛОП 3.967

308 Бърдо 119024 9 БАЛАБАНСКИ ПРЕСЛОП 3.675

309 Бърдо 147002 9 ПЕТКОВ РЪТ 1.175

310 Бърдо 147008 9 ПЕТКОВ РЪТ 7.578

311 Бърдо 147009 9 ПЕТКОВ РЪТ 1.529

312 Бърдо 147010 9 ПЕТКОВ РЪТ 1.543

313 Бърдо 147011 9 ПЕТКОВ РЪТ 3.432

314 Бърдо 147012 9 ПЕТКОВ РЪТ 2.714

315 Бърдо 147018 9 ПЕТКОВ РЪТ 4.287

316 Бърдо 147026 9 ПЕТКОВ РЪТ 1.573

317 Бърдо 147027 9 ПЕТКОВ РЪТ 1.676

318 Бърдо 147028 9 ПЕТКОВ РЪТ 1.698

319 Бърдо 147030 9 ПЕТКОВ РЪТ 1.477

320 Бърдо 147031 9 ПЕТКОВ РЪТ 37.873

321 Бърдо 147039 9 ПЕТКОВ РЪТ 3.276

322 Бърдо 147049 9 ПЕТКОВ РЪТ 3.952

323 Бърдо 147061 9 ПЕТКОВ РЪТ 4.912

324 Бърдо 147062 9 ПЕТКОВ РЪТ 1.161

325 Бърдо 147069 9 ПЕТКОВ РЪТ 2.731

326 Бърдо 147070 9 ПЕТКОВ РЪТ 1.487

327 Бърдо 147076 9 ПЕТКОВ РЪТ 3.180

328 Бърдо 152001 9 ТАНКЕРЪТ 4.000

329 Бърдо 152004 9 ТАНКЕРЪТ 1.530

330 Бърдо 152005 9 ТАНКЕРЪТ 2.151

331 Бърдо 152012 9 ТАНКЕРЪТ 3.209

332 Бърдо 152023 9 ТАНКЕРЪТ 31.006

333 Бърдо 152031 9 ТАНКЕРЪТ 1.334

334 Бърдо 152033 9 ТАНКЕРЪТ 1.822

335 Бърдо 153014 9 ГОРНАКА;КАДИЙЦА 8.285

336 Бърдо 153015 9 ГОРНАКА;КАДИЙЦА 3.727

337 Бърдо 153020 9 ГОРНАКА;КАДИЙЦА 2.617

338 Бърдо 153031 9 ГОРНАКА;КАДИЙЦА 2.180

339 Бърдо 153037 9 ГОРНАКА;КАДИЙЦА 4.139

340 Бърдо 153038 9 ГОРНАКА;КАДИЙЦА 2.638

341 Бърдо 153039 9 ГОРНАКА;КАДИЙЦА 1.486

342 Бърдо 153041 9 ГОРНАКА;КАДИЙЦА 3.776

343 Бърдо 153042 9 ГОРНАКА;КАДИЙЦА 5.488

344 Бърдо 153045 9 ГОРНАКА;КАДИЙЦА 1.306

345 Бърдо 153047 9 ГОРНАКА;КАДИЙЦА 4.152

346 Бърдо 153048 9 ГОРНАКА;КАДИЙЦА 1.219

347 Бърдо 153050 9 ГОРНАКА;КАДИЙЦА 7.067

348 Бърдо 153051 9 ГОРНАКА;КАДИЙЦА 11.768

349 Бърдо 153052 9 ГОРНАКА;КАДИЙЦА 2.276

350 Бърдо 153057 9 ГОРНАКА;КАДИЙЦА 2.089

351 Бърдо 153058 9 ГОРНАКА;КАДИЙЦА 10.944

352 Бърдо 153059 9 ГОРНАКА;КАДИЙЦА 2.600

353 Бърдо 153060 9 ГОРНАКА;КАДИЙЦА 2.319

354 Бърдо 154009 9 ШИРОКИ РЪТ 1.010

355 Бърдо 154010 9 ШИРОКИ РЪТ 2.410

356 Бърдо 154020 9 ШИРОКИ РЪТ 1.548

357 Бърдо 154023 9 ШИРОКИ РЪТ 1.331

358 Бърдо 154033 9 ШИРОКИ РЪТ 1.658

359 Бърдо 154043 9 ШИРОКИ РЪТ 4.134

360 Бърдо 154052 9 ШИРОКИ РЪТ 3.738

361 Бърдо 154053 9 ШИРОКИ РЪТ 12.531

362 Бърдо 156011 9 ПЕТТЕ БРАТЯ 1.292

363 Бърдо 157014 9 ЗАЕДЕНИЦАТА 12.962

364 Бърдо 159001 9 ШИРОКИ РЪТ 6.700

365 Бърдо 159002 9 ШИРОКИ РЪТ 2.213

366 Бърдо 168001 9 ШИНДЕРИЦА 1.679

367 Бърдо 168002 9 ШИНДЕРИЦА 1.363

368 Бърдо 168003 9 ШИНДЕРИЦА 1.859

369 Бърдо 168004 9 ШИНДЕРИЦА 2.267

370 Бърдо 170006 9 ТИКВЕНСКА ПОЛЯНА 1.470

371 Бърдо 170014 9 ТИКВЕНСКА ПОЛЯНА 5.058

372 Бърдо 173013 10 БРЕЗ.РЪТ;МИР.ПОЛЯНА 2.496

373 Бърдо 173022 10 БРЕЗ.РЪТ;МИР.ПОЛЯНА 2.732

374 Бърдо 173026 10 БРЕЗ.РЪТ;МИР.ПОЛЯНА 1.546

375 Бърдо 173028 10 БРЕЗ.РЪТ;МИР.ПОЛЯНА 2.630

376 Бърдо 173032 10 БРЕЗ.РЪТ;МИР.ПОЛЯНА 1.509

377 Бърдо 173041 10 БРЕЗ.РЪТ;МИР.ПОЛЯНА 2.004

378 Бърдо 173052 9 БРЕЗ.РЪТ;МИР.ПОЛЯНА 6.951

379 Бърдо 173053 9 БРЕЗ.РЪТ;МИР.ПОЛЯНА 1.422

380 Бърдо 173055 9 БРЕЗ.РЪТ;МИР.ПОЛЯНА 13.687

381 Бърдо 173060 10 БРЕЗ.РЪТ;МИР.ПОЛЯНА 3.663

382 Бърдо 173061 10 БРЕЗ.РЪТ;МИР.ПОЛЯНА 2.539

383 Бърдо 173065 10 БРЕЗ.РЪТ;МИР.ПОЛЯНА 4.635

384 Бърдо 173068 10 БРЕЗ.РЪТ;МИР.ПОЛЯНА 8.223

385 Бърдо 173073 10 БРЕЗ.РЪТ;МИР.ПОЛЯНА 29.874

386 Бърдо 173075 10 БРЕЗ.РЪТ;МИР.ПОЛЯНА 1.551

387 Бърдо 177001 10 СРЪБСКИ ГУВНИЩА 1.102

388 Бърдо 177016 10 СРЪБСКИ ГУВНИЩА 2.944

389 Бърдо 179005 10 АЗМАКА;СР.ЧУКАРА 1.904

390 Бърдо 179008 10 АЗМАКА;СР.ЧУКАРА 1.667

391 Бърдо 179018 10 АЗМАКА;СР.ЧУКАРА 8.509

392 Бърдо 184007 9 ВЪРХА;ДРЕБЕЖИНАТА 2.107

393 Бърдо 184008 9 ВЪРХА;ДРЕБЕЖИНАТА 1.243

394 Бърдо 184011 9 ВЪРХА;ДРЕБЕЖИНАТА 3.403

395 Бърдо 184018 9 ВЪРХА;ДРЕБЕЖИНАТА 3.599

396 Бърдо 184020 9 ВЪРХА;ДРЕБЕЖИНАТА 1.330

397 Бърдо 185020 9 ШЕНЬОВОТО 1.157

398 Бърдо 185044 9 ШЕНЬОВОТО 10.964

399 Бърдо 185055 9 ШЕНЬОВОТО 2.404

400 Бърдо 185057 9 ШЕНЬОВОТО 1.660

401 Бърдо 186028 9 ТАНКИ РЪТ 2.247

402 Бърдо 186032 9 ТАНКИ РЪТ 3.457

403 Бърдо 186060 9 ТАНКИ РЪТ 1.601

404 Бърдо 191021 9 КИТКАТА;ЗАВИДОВЕЦ 1.866

405 Бърдо 191035 9 КИТКАТА;ЗАВИДОВЕЦ 5.494

406 Бърдо 191036 9 КИТКАТА;ЗАВИДОВЕЦ 5.562

407 Бърдо 191037 9 КИТКАТА;ЗАВИДОВЕЦ 2.753

408 Бърдо 191046 9 КИТКАТА;ЗАВИДОВЕЦ 70.534

409 Бърдо 191047 9 КИТКАТА;ЗАВИДОВЕЦ 4.892

410 Бърдо 193006 9 ПУЖОВ РЪТ 1.173

411 Бърдо 193041 9 ПУЖОВ РЪТ 1.606

412 Бърдо 193045 9 ПУЖОВ РЪТ 3.616

413 Бърдо 193046 9 ПУЖОВ РЪТ 2.407

414 Бърдо 194002 9 АНДЖИЙСКА РЪТЛИНА 1.026

415 Бърдо 194003 9 АНДЖИЙСКА РЪТЛИНА 4.267

416 Бърдо 194007 9 АНДЖИЙСКА РЪТЛИНА 1.449

417 Бърдо 194008 9 АНДЖИЙСКА РЪТЛИНА 2.145

418 Бърдо 194009 9 АНДЖИЙСКА РЪТЛИНА 2.571

419 Бърдо 194010 9 АНДЖИЙСКА РЪТЛИНА 1.761

420 Бърдо 194015 9 АНДЖИЙСКА РЪТЛИНА 16.897

421 Бърдо 195029 9 АРТА;ВУЧОВ РЪТ 4.100

422 Бърдо 196003 9 ЧЕРЕШИТЕ;СИВЯК 1.347

423 Бърдо 196015 9 ЧЕРЕШИТЕ;СИВЯК 2.688

424 Бърдо 196016 9 ЧЕРЕШИТЕ;СИВЯК 1.444

425 Бърдо 196017 9 ЧЕРЕШИТЕ;СИВЯК 2.435

426 Бърдо 196020 9 ЧЕРЕШИТЕ;СИВЯК 3.675

427 Бърдо 196022 9 ЧЕРЕШИТЕ;СИВЯК 1.212

428 Бърдо 196039 9 ЧЕРЕШИТЕ;СИВЯК 1.780

429 Бърдо 197007 9 ПРИ ЧЕШМАТА;ГУВНИЩЕ 2.162

430 Бърдо 197015 9 ПРИ ЧЕШМАТА;ГУВНИЩЕ 2.069

431 Бърдо 197020 9 ПРИ ЧЕШМАТА;ГУВНИЩЕ 1.609

432 Бърдо 198001 9 БУНОВЕЦ 2.620

433 Бърдо 198002 9 БУНОВЕЦ 2.530

434 Бърдо 199012 9 СТАРИТЕ КОШАРИ 1.145

435 Бърдо 199013 9 СТАРИТЕ КОШАРИ 1.845

436 Бърдо 199025 9 СТАРИТЕ КОШАРИ 11.805

437 Бърдо 200017 9 СЕЛИЩЕТО 1.156

438 Бърдо 200019 9 СЕЛИЩЕТО 2.970

439 Бърдо 200021 9 СЕЛИЩЕТО 1.051

440 Бърдо 200026 9 СЕЛИЩЕТО 2.126

441 Бърдо 200027 9 СЕЛИЩЕТО 10.354

442 Бърдо 201001 9 СВИВКАТА 1.352

443 Бърдо 203007 9 ЛИВАДКИТЕ 1.582

444 Бърдо 203011 9 ЛИВАДКИТЕ 3.051

445 Бърдо 203013 9 ЛИВАДКИТЕ 3.201

446 Бърдо 203021 9 ЛИВАДКИТЕ 1.582

447 Бърдо 203022 9 ЛИВАДКИТЕ 2.550

448 Бърдо 203023 9 ЛИВАДКИТЕ 3.106

449 Бърдо 204004 9 ШУРЛИНИЦА 2.403

450 Бърдо 204011 9 ШУРЛИНИЦА 1.222

451 Бърдо 204012 9 ШУРЛИНИЦА 1.687

452 Вакарел 600011 4 СКУМСКА 0.941

453 Вакарел 600012 4 СКУМСКА 1.087

454 Вакарел 600021 4 СКУМСКА 0.638

455 Вакарел 600032 8 СКУМСКА 2.073

456 Вакарел 600054 4 СКУМСКА 4.227

457 Вакарел 683059 9 ПОТОКА 4.226

458 Вакарел 683085 9 ПОТОКА 0.833

459 Вакарел 689037 9 АЛЧАКА 0.760

460 Вакарел 689047 9 ГРАНИЦА 0.872

461 Венковец 000028 9 -------------- 103.973

462 Венковец 034023 8 ДОЗЛУКА 67.954

463 Веринско 199079 9 ТУРСКИ ГРОБИЩА 18.650

464 Веринско 199116 7 АВЛИЯТА 52.376

465 Веринско 199117 7 АВЛИЯТА 10.955

466 Веринско 199129 7 АВЛИЯТА 25.063

467 Веринско 199278 5 КРИВА ЛИВАДА 57.632

468 Веринско 199279 5 КРИВА ЛИВАДА 32.066

469 Веринско 199290 8 ЛАЗОВИ ВЪРБИ 19.416

470 Веринско 199302 5 ГОЛЯМА ЛИВАДА 8.891

471 Веринско 199303 5 ГОЛЯМА ЛИВАДА 33.514

472 Веринско 199304 9 СЕКИЯТА 111.122

473 Веринско 199317 5 ОТЕАКА 9.144

474 Веринско 199320 5 ПЕРИЩЕТО 15.304

475 Веринско 199322 5 ОТЕАКА 20.929

476 Веринско 199439 9 МОГИЛАТА 85.605

477 Веринско 199472 9 КОРИЙЧЕТО 21.045

478 Живково 021469 9 БОЗАЛАН 124.004

479 Живково 026466 7 БАСАЛЕ 153.332

480 Живково 037466 8 МАНАНСКА МОГИЛА 424.793

481 Живково 047468 5 ГЕРЕНА 71.607

482 Живково 048466 5 ТУРСКА МЕРА 168.357

483 Живково 079466 5 ГЬОЛЧАИР 63.290

484 Живково 081468 5 ЧИФЛИКА 29.254

485 Живково 081470 5 ЧИФЛИКА 116.576

486 Живково 087466 5 ГОЛЯМА МОГИЛА 480.478

487 Живково 271001 7 БОЗАЛАН 45.407

488 Живково 280001 5 СТРАНАТА 21.137

489 Ихтиман 001040 5 ЦАРЧИНО 12.224

490 Ихтиман 002002 5 АЙДАРОВЕЦ 26.820

491 Ихтиман 002003 5 АЙДАРОВЕЦ 24.935

492 Ихтиман 002005 5 АЙДАРОВЕЦ 7.226

493 Ихтиман 002011 5 АЙДАРОВЕЦ 11.548

494 Ихтиман 002012 7 АЙДАРОВЕЦ 3.549

495 Ихтиман 003001 5 САИТЕ 14.816

496 Ихтиман 003004 5 САИТЕ 20.433

497 Ихтиман 113002 9 САДИНАТА 132.888

498 Ихтиман 115016 5 БЛАТОТО 19.678

499 Ихтиман 119001 9 САДИНАТА 203.037

500 Ихтиман 120001 9 ПЧЕЛИН 139.320

501 Ихтиман 120004 9 ПЧЕЛИН 33.939

502 Мирово 000205 6 -------------- 47.269

503 Мирово 011001 6 ВРАЖЕБАРА 50.392

504 Мирово 012001 6 ВРАЖЕБАРА 228.343

505 Мирово 013018 6 ВРАЖЕБАРА 18.090

506 Мирово 014012 6 ВРАЖЕБАРА 51.502

507 Мухово 427005 10 ДЖУРИНАТА 54.721

508 Мухово 433005 9 ДЖУРИНАТА 84.747

509 Мухово 433009 10 САМАРИТЕЦ 58.893

510 Мухово 438017 10 ГОВЕДАРНИКА 33.713

511 Мухово 519001 10 ПРИ КЪЩАТА 13.545

512 Мухово 546002 10 ГОВЕДАРНИКА 59.662

513 Мухово 599009 10 ИСКРИВИЦА 13.512

514 Мухово 670007 10 МАХАЛАТА 1.581

515 Мухово 670008 10 МАХАЛАТА 0.956

516 Мухово 670009 10 МАХАЛАТА 1.223

517 Мухово 675001 10 ГУНЧЕВА НИВА 58.634

518 Пауново 000046 7 КОШАРИЩАТА 116.545

519 Пауново 000051 9 АЛАЧУШКОТО 41.817

520 Пауново 000052 9 АЛАЧУШКОТО 67.284

521 Пауново 000054 9 АЛАЧУШКОТО 3.970

522 Пауново 000071 8 БАБА РЕКА 43.957

523 Полянци 000502 9 КОТАРИТЕ 48.199

524 Полянци 000503 9 БАНАЛЧАК 135.149

525 Полянци 000507 9 НАД СЕЛОТО 129.462

526 Полянци 000518 9 КОТАРИТЕ 40.502

527 Черньово 000501 6 КЪРA 83.482

528 Черньово 000504 5 ОЛУДЖAК 54.150

529 Черньово 000505 5 HAД СЕЛОТО 8.466

530 Черньово 000506 5 HAД СЕЛОТО 21.572

531 Черньово 000512 5 ТЕПЕДЖИК 14.934

532 Черньово 000520 5 ТЕПЕДЖИК 8.880

533 Черньово 000524 6 КЪРA 20.267

534 Черньово 000525 5 ДAР СОКAК 74.337

535 Черньово 000526 5 КЪРA 65.537

536 Черньово 000802 5 КЪРA 116.814

537 Черньово 000809 5 ВAДAТA 7.595

538 Черньово 000826 5 ВAДAТA 31.420

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ