Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[25.02.2016]

ГОСПОДИН КАЛОЯН ИЛИЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК

Общото събрание на Асоциацията по ВиК прие Отчети за изпълнението на бюджета и за дейността за 2015 година, и бюджет за 2016-та

Отчети за изпълнението на бюджета и за дейността за 2015 година, и бюджет за 2016 година прие на редовно заседание Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-София. То беше открито от Областния управител на Софийска област г-жа Росица Иванова, която е и председател на Асоциацията.

Отчетът за дейността на АВиК представи главният й секретар г-жа Захаринка Истаткова, която запозна участниците с проведените през 2015 година заседания и приетите на тях решения. Г-жа Елена Вардарова – директор на дирекция АПОФУС към Областната администрация, на свой ред запозна участниците с изпълнението на миналогодишния бюджет на асоциацията и представи финансовата рамка за настоящата 2016 година.

На днешното заседание бяха обсъдени предстоящите възможности за кандидатстване по европейски програми с проекти във водния сектор, както и теми, касаещи управлението и поддръжката на водните съоръжения в някои общини в Софийска област. Бяха дискутирани и предложения за актуализиране на договора с ВиК оператора и такива за провеждането на изнесени работни срещи на асоциацията.

Използвайки присъствието на кметовете на почти всички общини от региона, г-жа Иванова благодари за оказаното от тях съдействие при организацията и провеждането на четирите бизнес закуски, които се състояха през месец февруари. Тя отправи предложение подобни информационни срещи да се състоят и с представители на занаятчиите и работещите в сферата на изкуствата по места.

Следващото заседание на Общото събрание на АВиК ще се проведе на 16 март.

Източник: http://www.sofoblast.government.bg

Още информация вижте тук

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ