Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[08.02.2016]

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ОБЩИНА ИХТИМАН С ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Община Ихтиман и

Сдружение „За равен старт”

Ви канят на 12 февруари 2016 г. от 13.30 часа в залата на Общински съвет на Община Ихтиман на пресконференция във връзка със стартирането на Проект „Община Ихтиман с грижа и подкрепа за независим живот”, по Договор BG05M9OP001-2.002-0195-C001.

Проект „Община Ихтиман с грижа и подкрепа за независим живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ