Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[08.02.2016]

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ИХТИМАН

Kампанията за плащане на местни данъци и такси за текущата година в Община Ихтиман стартира днес, като пръв пред гишето на касата застана кметът Калоян Илиев.

На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства в пълен размер до 30 април се прави отстъпка от 5%. Непроменени от три години остават размерите на данъците и таксите на територията на Община Ихтиман, както и крайните срокове за плащане на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври.

За дължимите данъци и такса битови отпадъци за 2016 г. до началото на месец март собствениците ще получат съобщения. Заплащането на задълженията може да се извършва в касовия салон по ЕГН и Булстат, без да се представя съобщение.

За невнесените задължения от минали години се начисляват лихви за просрочие и се прилагат процедури за принудителното им събиране, напомнят от Дирекцията.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ