Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[14.01.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г. и изменение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Ихтиман

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет - Ихтиман на 29.01.2016 г. ще бъде прието решение за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г. със следните имоти:

- имот № 072070 с НТП "нива" и площ 8,201 дка в местността "Герена" в землището на гр. Ихтиман;

- имот № 084012 с НТП "нива" и площ 2,910 дка в местността "Череплика" в землището на гр. Ихтиман.

Ще бъде прието решение също така за изменение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Ихтиман в частта за пребиваването на деца на обществени места в съответствие със Закона за закрила на детето.

Документите за заседанието са достъпни в рублика "Общински съвет", подрубрика "Преписки", на електронния портал на Община Ихтиман.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ