Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[01.02.2016]

ПРОВЕДЕНА СУПЕРВИЗИЯ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

В изпълнение на Дейност 6 „Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти. Контрол на качеството на услугата.” по проект „Нови възможности за грижа”, от 26.01.2016 г. до 28.01.2016 г. в залата на Исторически музей гр. Ихтиман се проведе групова супервизия на личните асистенти по проекта с участието на супервизор от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Ихтиман. Присъстващите бяха запознати със супервизията като средство, предлагащо гаранция за качество на всяка социална дейност, където функциите са ясно дефинирани, като процес на взаимодействие между супервизор и супервизиран, насочен към неговото (на супервизирания) професионално развитие. Основните теми, които бяха обсъдени по време на супервизията бяха:

- Несправяне със ситуация при потребители, чиито проблеми не се разрешават или се разрешават трудно

- Проблеми, свързани с позицията на власт на личния асистент в отношенията с потребителя

- Емоционалните и личностни характеристики на личния асистент и професионалната му дейност

Център в супервизията бяха споделените преживявания, опит и трудности на някои лични асистенти по отношение на потребителите им.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ