Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[01.02.2016]

СРЕЩА НА КМЕТОВЕ ОТ ОБЩИНА ИХТИМАН С НАЧАЛНИКА НА РУ – ИХТИМАН

Димитър Димитров, началник на РУ на МВР – Ихтиман. разговаря с кметове и кметски наместници от населените места в общината. Срещата в Заседателната зала на 29.01.2016 г. бе открита от г-н Георги Илиев, зам.-кмет на Община Ихтиман.

Началникът на полицията информира присъстващите, че от постъпването му през м. декември тече процес по създаване на нова организация на работа, като вече има и резултати по превенция на престъпленията. Той сподели, че стремежът му е да се окомплектова личния състав, тъй като има незаети щатове и посочи, че вече е назначен инспектор Детска педагогическа стая, какъвто нямаше от няколко години. „Затрудненията с малките населени места основно са свързани с това, че не всички автомобили с които разполагаме, са вкарани в движение, обясни Димитър Димитров, но в най-скоро време проблемът ще се реши и патрулирането ще се възстанови. Редовните посещения на инспектори в селата ще продължат.” Г-н Георги Илиев отбеляза, че няколко дни преди тази среща, подобна беше организирана от г-жа Дана Янинска, председател на Общинския съюз на пенсионерите в пенсионерски клуб „Надежда” с. Черньово, в която участие са взели Стефан Трендафилов зам.-началник на РУ и на която са обсъдени много въпроси, свързани с битовата престъпност, в присъствието на някои от кметовете и председателите на пенсионерски клубове.

Във връзка с опазване на обществения ред, ще продължат усилията на РУП – Ихтиман по предотвратяване на битовите кражби и придвижването на нерегистрирани каруци. Необходимо е, обаче, да бъдат подадени сигнали при забелязана нередност, за да се реагира своевременно. Обсъдена бе и възможността да бъдат създадени граждански патрули и видеонаблюдение, за да има превентивен ефект.

Особено притеснително е шофирането с висока скорост в населените места, споделиха някои от кметовете. Г-н Димитров обеща, че проблемът ще бъде решен в най-скоро време със създаването на смесени патрули, с участието на служители от КАТ.

По време на срещата стана ясно, че има готова програма, по която ще се посещават ежемесечно училищата в община Ихтиман с намерението както да се решават различни въпроси, така и да се провеждат срещи с учениците.

Вече има сигнали, че съществува проблем с наркотици, който все още не е сериозен, но ще се подходи строго и ще се предприемат превантивни мерки. „Нужна е и активната подкрепа на обществото - подчерта г-н Димитров. Необходимо е да получаваме информация, за да реагираме своевременно на сигнали от граждани… Тук съм за да работя, заедно с личния състав. Амбицията ми е 2016-та година да бъде успешна за общината.”

В края на срещата г-н Георги Илиев отбеляза, че се усеща раздвижване в работата на РУ – Ихтиман. „Иска ми се този процес да е по-прозрачен. Има резултати, но хората не ги знаят и остават с впечатлението, че не се случват нещата. Предложението ми е да се информира обществеността за резултатите, които постигате” – каза още той.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ