Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[12.01.2016]

ДО 31 ЯНУАРИ ЛИЦАТА ИЗВЪРШВАЩИ ПАТЕНТНА ДЕЙНОСТ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ДЕКЛАРАЦИИ

Лицата които през 2016 г. ще упражняват патентна дейност следва да подадат до 31 януари декларация по образец /по чл.61н от ЗМДТ/ в общината където се намира обекта в който се извършва дейността, в коята декларират обстоятелствата свързани с определяне на патентния данък.

Лицата които са извършвали дейност облагаема с патентен данък през 2015 г. са задължени да подадат и годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ в срок до 3 май 2015 г. в която попълват приложение № 7 за доходи от дейности подлежащи на облагане с патентен данък. В приложението се декларират приходите, разходите и облагаемият доход от упражняваната патентна дейност през 2015г.

Същевременно лицата упражняващи патентна дейност в качеството си на самоосигуряващи се лица попълват и справките към годишната данъчна декларация за определяне окончателния размер на осигурителния и здравноосигурителния доход за 2015 г.

Годишните данъчни декларации се подават в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по постоянен адрес на лицето.

Формулярите на декларациите и приложенията към тях са публикувани на сайта на НАП – www.nap.bg

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ