Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.12.2015]

ОТКРИТ БЕ КАБИНЕТ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ОНКОЛОГИЯ

Д-р Омуртаг Мутафов, завършил 1992 г. медицина, специализирал вътрешни болести и онкология в гр. София.

Работил дълги години в Националния Онкологичен Център, гр. София. Създал първия хоспис в София, където са лекувани най-тежките случаи. Провел е обучение по палиативна медицина в гр. Милано, Италия. Член е на Европейската асоциация по палиативна медицина и на Международната асоциация за изследване на болката. Представял е България на VІ-я конгрес на Европейската асоциация по палиативна медицина в Хага.

Поддържа и в момента отлични работни контакти с водещите онколози в България като Проф. Куртева, Проф. Тимчева, д-р Марчела Колева, Доц. Милев, Проф. Хаджиолов и много други, както и с Проф. Асен Дудов – Републикански консултант по онкология.

Откриването на кабинета по вътрешни болести и онкология извън столицата /в случая гр. Ихтиман/, е нов за страната модел, при който медицинската онкология се доближава максимално до болните и техните близки.

Онкологичната помощ става по-обхватна и по-ефективна във всички аспекти – профилактика, лечение, проследяване и контрол на болестта, лечение на болката и симптоматично лечение, вкл. и след проведена тежка химиотерапия и лъчелечение. Диспансерното наблюдение на болните ще се осъществява в непосредсвена близост до тях.

Кабинетът е оборудван и за обслужване на болни, обект на вътрешните болести. Той разполага с необходимата медицинска техника за осъществяване на дейността си.

В новооткрития кабинет ще се извършват освен прегледи и множество манипулации като: инжекции, продължителни и кратки венозни вливания /системи/, поставяне и смяна на катетър и назогастрална сонда, кръвнозахарен профил, лабораторни и микробиологични изследвания.

В кабинета ще се провежда лечение на болката и симптоматично лечение, контролни прегледи и изследвания, контрол на сътоянието на болния, хода на болестта, консултации и препоръки за подобряване на качеството на живот на болните.

За най-тежко болните, не само онкологичните, а и с други заболявания /нуждаещите се от така наречените палиативни грижи/ кабинетът предлага и домашни посещения. За пациентите служебния телефон е на разположение денонощно.

Кабинетът ще работи в тясно взаимодействие с всички лекари на територията на гр. Ихтиман с оглед подобряване на екипния и мултидисциплинарен подход при лечението на болните.

Този подход ще улесни работата на лекарите от една страна, и ще повиши удовлетвореността на пациентите от друга. Така ще се доближим още повече до реализирането на заложените цели на общината за подобряване на медико-социалните услуги за населението.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ