Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[21.10.2015]

ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” – ГРИЖА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Операция „Нови алтернативи” е насочена към намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Целеви групи по проекта са хора с увреждания, с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства на деца, с увреждания и самотно живеещи тежко болни лица.

Целта на процедурата е намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания.

Чрез „Нови алтернативи“ в Община Ихтиман продължава предоставянето на услугата „Личен асистент“ , която се реализира по проект „Нови възможности за грижа”на принципа „индивидуален бюджет“. Реализирането на проекта осигурява качествена грижа в домашна среда на хора с увреждания чрез повишено качество на грижа, както и възможност за развитие на членове от семейства, в които има лице с трайно увреждане.

През м.октомври 2015 г. в Община Ихтиман 30 лични асистенти предоставят социалната услуга „личен асистент” на 34 потребители, от които 6 деца с увреждания. В хода на проекта, при освобождаване на часова квота се извършва актуализация на списъка с потребители и лични асистенти.В списъка с потребители включване на нови лица е възможно само с лица от списъка на чакащите, съобразно определения им първоначално месечен часови бюджет и оценка. Тя най-точно отразява реалните потребности от ползването на социалната услуга „личен асистент” на лицето с увреждане.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ