Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[08.12.2015]

ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ В СГРАДИ С МАСОВО СЪБИРАНЕ НА ХОРА ПО ВРЕМЕ НА КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ. МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ

Предстоят редица празненства, свързани с честванията на Коледа и Нова година. Характерно за тях е струпването на големи групи хора на едно място, използване на различни пиротехнически изделия, коледна украса и т.н. Това пък от своя страна крие доста опасности, които биха могли да доведат до пожар.

Основната опасност идва от факта, че се струпват много хора на едно място, което е предпоставка за затруднено евакуиране на пребиваващите. Затова при посещение на такъв обект, особено ако забележите, че капацитетът му е изчерпан, преди увеселителната част, внимателно се запознайте с обстановката. Вижте наличните изходи. Направете си сметка при необходимост от бързо напускане, къде е най-близкия изход. Убедете се, че същия работи и не съществуват никакви препятствия до неговото достигане. Помислете, че може да се наложи да достигнете до него при спряно осветление и липса на видимост.

Често при празнуване на споменатите празници, се използват различни пиротехнически средства. Нашият съвет е – Вие не използвайте такива средства, особено в помещенията. Макар и с малък заряд все пак това са изделия, които могат да причинят наранявания, задимяване и понякога пожари.

Паленето на бенгалски огън и особено хвърлянето на остатъците на неподходящи места може да предизвика възникването на пожар.

Украсата на Коледната елха може да предизвика нежелани последици, особено ако е свързана с използването на открити огнеизточници. Поставянето на мигащи светлини също крие рискове, ако използваните проводници не са добре изолирани и създават предпоставка за възникването на къси съединения.

Спазвайки тези основни правила, рискът от възникване на пожари чувствително ще намалее и Вие ще можете приятно да се насладите на честването на празниците.

Надежда Найденова,

мл. инспектор РСПБЗН - Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ