Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[26.11.2015]

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ – ОФИС СОФИЯ - ОБЛАСТ

До 30 ноември земеделските производители които притежават съдове за зареждане с течни горива на собствени превозни средства следва да подадат информация за тези съдове в Националната агенция аз приходите за приходите

С изменението на Наредба Н-18 на Министерство на финансите от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, регистрираните земеделски производители, които извършват зареждане с течни горива за собствени нужди на превозни средства, машини и съоръжения от резервоари, които не стационарни подземни резервоари не следва отчитат тези зареждания с електронна система с фискална памет и нивомерни системи.

Въведено е изискване съгласно което в срок до 30 ноември 2015 г. регистрираните земеделски производители които притежават съдове за зареждане с течни горива на собствени превозни средства да подадат еднократно данни в Националната агенция за приходите за наличните съдове или съоръжения за съхранение и зареждане с течни горива за собствени нужди.

Данните се подават по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез електронна услуга в портала за електронни услуги на НАП, достъпен на Интернет страницата на НАП – www.nap.bg.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ