Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[25.11.2015]

ПРОЕКТЪТ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА КЪТ ЗА ОТДИХ И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В КВ. „КЛИСАРЦИ” Е ФИНАЛИЗИРАН

Предмет на проекта бe обособяването на кът за отдих в УПИ II – 2604 – за детска площадка и озеленяване в кв.3 а, по плана на град Ихтиман. Целта на проекта е да се създадат по-благоприятни условия за игра и отдих в свободното време на деца и младежи, живеещи в района, чрез затревяване, оборудване на детска площадка и обособяване на кът за отдих. В тази част на квартала няма подобен кът. Вече е извършено затревяване и засаждане на декоративни храсти и широколистни дървесни видове, направена е декоративна ограда, поставени са беседка, пейки и кошчета за боклук. Детските съоръжения са изградени съобразно изискванията на Наредба №1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра.

Новият кът за отдих в кв. 3а ще се поддържа освен от служители и работници на общината, така и от доброволци от квартала. Общественото участие в опазването и поддържането на къта е от съществено значение! Ежемесечно ще бъдат правени посещения на мястото от служители на общината, като е поет ангажимент от за редовно почистване на съдовете за смет. Изработени и са монтирани предупредителни табели, предвижда се организиране на периодични акции за почистване и поддържане на озеленяването.

Дейностите, които бяха реализирани по проекта „Обособяване на кът за отдих и детска площадка в кв. 3а по плана на град Ихтиман” са по Национална кампания „За чиста околна среда - 2015” на тема „Обичам природата – и аз участвам” , а сумата за осъществяването им възлиза на 9 980,54 лв.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ