Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[20.11.2015]

ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА - НАПОМНЯНЕ

До 31.12.2015 г. е срокът за подаване на заявления и декларации за включване в картотеката за настаняване в общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища. Неподадени в срок или непълно подадени документи не се разглеждат.

Включените в картотеката лица, както и наемателите на общински жилища, са длъжни ежегодно между 1 и 31 декември да подават декларация за актуалност на декларираните данни.

Заявленията и декларациите се подават в Деловодството на Община Ихтиман.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ