Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[19.11.2015]

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ГР. ИХТИМАН ОБЯВЯВА „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

ПОКАНА

На 25.11.2015 г. Дирекция „Бюро по труда” гр. Ихтиман обявява „Ден на отворените врати” за младежи в център „Работа” на Дирекцията.

Служителите на Бюрото по труда ще участват в информационната кампания заедно с младежкия медиатор в Община Ихтиман. Инициативата цели да бъдат привлечени млади хора, които никога досега не са били регистрирани в Бюро по труда - младежи, отпаднали преждевременно от образователната система; ученици, завършващи средно образование, студенти.

Посетителите могат да разговарят със специално обучени трудови посредници, които всекидневно консултират и мотивират младежи до 29-годишна възраст, както и с EURES съветник, предлагащ възможности за реализация в чужбина.

По време на посещението си те ще получат пълна и достъпна информация за всички услуги, от които биха могли да се възползват - консултиране, професионално ориентиране, мотивиране, посредничество при търсене на работа, помощ за изготвяне на документи за кандидатстване и др.

ДОБРЕ ДОШЛИ!

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ