Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[13.11.2015]

ЗА ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ИНФОРМИРА ЧЕЗ

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

Община Ихтиман

На 17.11.2015 г. /09:00 - 10:30 ч./ - Ихтиман Белмекен: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 3, 4, 5, 6, 7; Витоша: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 2, 6; Дунав: 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 1, 15, 16, 18, 20, 3; Захари Стоянов: 6; Здравец: 1, 11, 13, 16, 18, 3, 8; Иглика: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 6, 60, 62, 64, 66, 7, 8, 9, 41; Извън Регулация: бл. обект Пчелин; Извън Регулация/ам Тракия/: /, 1, бл. Опорен Пункт; Изток: бл. Уо, хлеБарница; Искър: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9, № 8; Калето: бл. Горски Разсадник; Кокиче: 18, 6, 8; Липа: 11, 12, 13, 14; Люляк: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 2, 4; Малина: 1, 2, 4, 6, 8; Местност Шиндар: 1, бл. Бараки, Вила, горски Дом Шиндар, Хижа; Мизия: 1, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 27, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Мусала: 1, 13, 2, 3, 4; Пирин: 2, 4, 6; Плиска: 1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7; Пчелин: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рила: 10, 12, 28, 32, 4, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 55, 6, 7, 9; Роса: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Странджа: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 35, 37, 39, 4, 41, 47, 5, 6, 7, 8, 9, 4; Теменужка: 11, 13, 15, 7, 9; Цар Освободител: 1, 174, 178, 207, 2, бл. Зърносушилня; Чайка: 1, 3, 5; Черни Връх: 10, 14, 16; Шиндар: 14, 16, 19, 2, 20, 21, 23, 26, 3, 4, 6, 8, 9; Явор: 12; Янтра: 11, 15, 2, 20, 5, 6, 7, 8, 9; Самоков; Иван Вазов: 27

На 17.11.2015 г. /09:00 - 10:30 ч./ - Веринско, Венковец, Живково, Черньово, Боерица, Полянци

На 17.11.2015 г. /13:30 - 14:30 ч./ - Веринско, Венковец, Живково, Черньово, Боерица, Полянци

На 17.11.2015 г. /13:30 - 14:30 ч./ - Ихтиман Белмекен: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 3, 4, 5, 6, 7; Витоша: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 2, 6; Дунав: 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 1, 15, 16, 18, 20, 3; Захари Стоянов: 6; Здравец: 1, 11, 13, 16, 18, 3, 8; Иглика: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 6, 60, 62, 64, 66, 7, 8, 9, 41; Извън Регулация: бл. обект Пчелин; Извън Регулация/ам Тракия/: /, 1, бл. Опорен Пункт; Изток: бл. Уо, хлеБарница; Искър: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9, № 8; Калето: бл. Горски Разсадник; Кокиче: 18, 6, 8; Липа: 11, 12, 13, 14; Люляк: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 2, 4; Малина: 1, 2, 4, 6, 8; Местност Шиндар: 1, бл. Бараки, Вила, горски Дом Шиндар, Хижа; Мизия: 1, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 27, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Мусала: 1, 13, 2, 3, 4; Пирин: 2, 4, 6; Плиска: 1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7; Пчелин: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рила: 10, 12, 28, 32, 4, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 55, 6, 7, 9; Роса: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Странджа: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 35, 37, 39, 4, 41, 47, 5, 6, 7, 8, 9, 4; Теменужка: 11, 13, 15, 7, 9; Цар Освободител: 1, 174, 178, 207, 2, бл. Зърносушилня; Чайка: 1, 3, 5; Черни Връх: 10, 14, 16; Шиндар: 14, 16, 19, 2, 20, 21, 23, 26, 3, 4, 6, 8, 9; Явор: 12; Янтра: 11, 15, 2, 20, 5, 6, 7, 8, 9; Самоков; Иван Вазов: 27

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010, на цената на един градски разговор според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком или посетете сайта www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн приложение "Планови ремонти и аварии" на m.cez.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ