Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[20.10.2015]

МБАЛ ИХТИМАН ПАРТНЬОР С II САГБАЛ ШЕЙНОВО ПО НОВ ПРОЕКТ

Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново” ЕАД подписа с Министерство на здравеопазването Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-13-128. В съответствие с договора болницата ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 186 073,26 евро за финансирането на Проект № БГ 07-49/30.04.2015 г. „Подобряване на майчиното и детско здраве чрез предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, Мярка 6 „Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години с акцент върху групи в риск с фокус върху ромското население”.

Проектът се изпълнява в партньорство с „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД.

Целите на проекта са свързани с:

• Опазване здравето на децата и жените по време на бременност и в периода на отглеждане на децата от раждането до 3 години чрез провеждане на здравно-информационни кампании

• Подобряване на майчиното и детското здраве чрез предлагане на неонатални и педиатрични услуги и прилагане на политики на репродуктивно майчино здраве и семейно планиране.

Основни целеви групи:

• 250 бременни жени и родилки, от които 100 са от ромски произход

• 850 новородени и деца до 3-годишна възраст, от които 450 са от ромски произход

Основните дейности, които ще се изпълняват и финансират по проекта, са:

• Оборудване на Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново” ЕАД с мобилна медицинска апаратура за подобряване на майчиното и детското здраве.

• Провеждане на здравно-информационни кампании за опазване здравето на децата и на жените по време на бременност и в периода на отглеждане на децата от раждането до 3 години.

• Предлагане на неонатални и педиатрични услуги и прилагане на политики на репродуктивно майчино здраве и семейно планиране.

Целите на екипите, ангажирани с работата, са свързани с повишаване на здравната, и не само, култура, както и оказване на медицински грижи в домовете на пациентите.

Вчера на пресконференция в САГБАЛ Шейново темата беше „Подобряване на майчиното и детско здраве чрез предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 годишна възраст”. Като първа стъпка към реализацията на проекта е била закупена мобилна апаратура за ехографски прегледи на бременни, ехо- и електрокардиография, трансфонтанелна и коремна ехография на деца, реанимационна апаратура за обдишване и затопляне на новородени по време на транспортиране с кувьоз, за ранен слухов скрининг и измерване нивата на билирубин при бебета. След приключването на проекта апаратурата ще бъде предоставена за ползване от МБАЛ „Шейново“ и МБАЛ Ихтиман, става ясно от пресконференцията.

Днес проектът бе представен в Ихтиман. На събитието присъстваха д-р Румен Велев, изпълнителен директор на II САГБАЛ „Шейново“, д-р Ивка Георгиева, управител на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД, г-н Георги Илиев, вр. и. д. кмет на Община Ихтиман, лекари, специалисти, здравни медиатори, представители на целевите групи, граждани.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ