Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[25.09.2015]

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.4 и ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската техника, публикуван в ДВ бр.74 от 13.09.2005 г. и чл.6 от Наредба № 20, ал. 2 на Министерство на земеделието и горите / ДВ бр.52 от 2003 г./, уведомяваме всички собственици на земеделска, горска и земекопна техника за техническите прегледи, които ще бъдат извършени както следва:

- на 13.10.2015 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч. в двора на ПГ „Васил Левски” гр. Ихтиман;

- на 14.10.2015 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч. в двора на ПГ „Васил Левски” гр. Ихтиман;

- на 14.10.2015 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. пред кметство с. Мухово;

- на 15.10.2015 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч. в двора на ПГ „Васил Левски” гр. Ихтиман.

На същите дати да се явят и собственици на нерегистрирани и новозакупени машини, както и тези, чиято техника домува или работи на територията на община Ихтиман. На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно Закона за регистрация на земеделската и горската техника.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ