Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[19.08.2015]

ПАЛЕНЕТО НА СТЪРНИЩА И СУХИ ТРЕВИ Е ЗАБРАНЕНО

Във връзка с високите температури и продължителното засушаване в последните дни както и приключване на жътвената кампания РС”ПБЗН”-Ихтиман призовава гражданите на общината стриктно да спазват правилата за пожарна безопасност. Специално внимание обръщаме на земеделските стопани, на които предстои обработка на земеделските земи, като не е изключено това да става чрез изгаряне на сухи треви и стърнища, че съгласно чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.12 т.1 от Наредба Із-1053/19.04.2011 г. „За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи” , абсолютно се забранява паленето на стърнища и растителни отпадъци в земеделските земи и извън тях.

На извършителите ще се търси най-строга административно-наказателна отговорност.

Напомняме на гражданите на Община Ихтиман, че в случай на пожар трябва да оповестят Районна служба ”Пожарна безопасност и защита на населението” на Националния тел.112. за спешни повиквания!

Надежда Найденова,

мл. експерт РС”ПБЗН”-Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ