Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.08.2015]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

На основание чл.16, ал.4 и ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската техника, публикуван в ДВ бр.74 от 13.09.2005г.и чл.6 от Наредба № 20, ал. 2 на Министерството на земеделието и горите / ДВ бр.52 от 2003г./, уведомяваме всички собственици на земеделска, горска и земекопна техника за технически преглед, който ще бъде извършен на 25.08.2015 г. от 09:00 до 16:00 ч. в двора на Професионална гимназия „В. Левски” гр. Ихтиман.

На същата дата да се явят и собственици на нерегистрирани и новозакупени машини, както и тези, чиято техника домува или работи на територията на община Ихтиман. На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно Закона за регистрация на земеделската и горската техника.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ