Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[05.08.2015]

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ

В изпълнение на Наредба №15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дизенфекционни и дезинсекционни дейности, уведомяваме, че на 12.08.2015 г. фирма „Димитрови 2002” ООД ще проведе третиране на посев картофи в землището на гр. Ихтиман, местността „Горно поле” с препарати „Ридомил голд МЦ 68 ВГ” и „Хлорсирин 550 ЕК”.

Подлежащите на третиране терени са отстоящи от населеното място на 5 км. Третирането ще бъде извършено от лице с успешно завършен курс за придобиване правоспособност за употреба на продукти за растителна защита. Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита и/или в Регистъра за ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на културата, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ