Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[31.07.2015]

ИНИЦИАТИВАТА „ESKILLS FOR JOBS”

ОБЯВЯВА възможности за обучение в ИКТ сферата, насочени към различни целеви групи. Всички обучения и курсове се предоставят от частни IT компании , прилагащи различни процедури за подбор на кандидатите. Част от курсовете могат да бъдат записани дистанционно. Информацията за всеки конкретен курс , начинът и сроковете за кандидатстване са динамични и можете да следите промените на конкретния линк на обучението http://idg.bg/eskills2015-2016/videocompetition.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: телефон 02/9461513, e-mail: bait@bait.bg и в Дирекция „Бюро по труда” Ихтиман, стая № 4, тел.0724/85477

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ