Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[29.07.2015]

ПОЖАРНА ОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКАТА ТЕХНИКА ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВА

По време на жътва може да се получи аварийна ситуация свързана с излизане от строя на някоя от участващата в прибирането на реколтата техника. Същата може да се окаже в блока и да се наложи извършване на ремонтни дейности на място. Това обаче е свързано с опасност от възникване на пожар.

За да се предотвратят нежелани последици трябва да се спазват определени противопожарни правила:

- По възможност осигурете изкарване на техниката от житния блок на пожарообезопасена площадка на разстояние минимум 50 метра от посевите, фуражите и леснозапалими материали.

- При възникване на авария или техническа неизправност и невъзможност от преместване на земеделската техника от мястото на аварията е необходимо преди да се пристъпи към ремонтните дейности да се почисти техниката и района от посевите и се извърши изораване , в радиус 50 метра на ивица с широчина най-малко 10 метра. За предстоящите ремонтни дейности е необходимо да се информира РС „ПБЗН” - Ихтиман.

Н. Найденова,

мл. експерт

РС „ПБЗН” - Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ