Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[20.07.2015]

НИЕ И ВОДАТА – БЕЗОПАСНОТО ОБЩУВАНЕ

На 17.07.2015 г., председателят Г. Илиев и секретарят на МКБППМН Ихтиман съвместно с обществените възпитатели към комисията се събраха на обща среща-беседа, на която обсъдиха летните съвети за безопасност на децата около водните басейни. Лятото е забавно, но също така и време, когато се случват много инциденти.

Идентифицирайки новите фонтани в центъра на града като рисково място за децата, те обсъдиха как може децата, с които работи комисията, да се научат безопасно да общуват с водата. Целта на срещата бе да се вземе решение как да обучим децата да спазват елементарните правила за безопасност около водните басейни и как да се предизвика обществеността да мисли за безопасността на подрастващите от всички възрасти. Решено бе обществените възпитатели в дните, в които дават дежурства в Консултативния кабинет „Превенция” към комисията, да запознават децата с водата, нейните свойства, опасностите, които тя носи, безопасността на плажа, у дома, около водните басейни, как да помогнем при воден инцидент, опазването на водата. В помощ на идеята е чудесното издание на „Артком” – „Безопасно под, над, с, около и във водата”, книжка-помагало, която по достъпен и забавен за децата начин обучава безопасно да се контактува с водата.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ