Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[08.07.2015]

ПУСНАХА ПРОБНО ВОДАТА НА ФОНТАНИТЕ

Днес, в късния следобед, бе направен тест на новия кръгъл фонтан в центъра на града. Специалистите от фирмата изпълнител наблюдаваха височината на водната струя и я регулираха. Те разговаряха с кмета на Община Ихтиман г-н Калоян Илиев, който също присъства на проверката.

В един от най-горещите дни, на метри от водното съоръжение се усещаше прохладата от живителните струи вода. Очакваме фонтаните в центъра на града да заработят в най-скоро време!

Продължават дейностите по проект „Реконструкция и архитектурно-пространствено, художествено и парково оформление на Централна градска част – гр. Ихтиман”, чрез които се извършва реконструкция на площадните пространства, алейната мрежа, настилки, зелени площи и водни ефекти. Вече е поставено парковото осветление от нов тип със соларни осветителни тела, пейки и кошчета.

Отпуснатите средства от Държавен фонд „Земеделие” за изпълнение на проекта са по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ