Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[03.07.2015]

ОБЩИНА ИХТИМАН ЩЕ РАБОТИ ПО НОВ ПРОЕКТ В КВ. „КЛИСАРЦИ”

Във връзка с отправена покана на МОСВ и ПУДООС за участие в Националната кампания „ За чиста околна среда – 2015г.” на тема „Обичам природата - и аз участвам” са получени изключително голям брой проектни заявления (над 2800), което показва огромната обществена ангажираност не само към проблемите на околната среда, но и показва инициативност в обществото ни към това как животът и заобикалящата ни среда да бъдат не само красиви и комфортни, но и възможно най-екологични. Назначената със Заповед на Министъра на околната среда и водите комисия е разгледала подробно всяко едно от постъпилите проектни предложения. След направен обстоен анализ, на база изискванията, на които трябва да отговаря като съдържание, проектът на Община Ихтиман „Обособяване на кът за отдих и детска площадка в кв.3а по плана на град Ихтиман” е одобрен и класиран.

Целта на проекта е да се създадат по-благоприятни условия за игра и отдих в свободното време на деца и младежи, живеещи в района, чрез затревяване, оборудване на детска площадка и обособяване на кът за отдих. В проектното предложение се предвижда затревяване и засаждане на декоративни храсти, направа на декоративна ограда, поставяне на пейки и кошчета за боклук, поставяне на детски съоръжения съобразно изискванията на Наредба №1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра, влязла в сила от месец май 2009 г.

За да се спази устойчивостта на проекта изграденият кът за отдих в кв. 3а ще се поддържа от служители и работници на общината и доброволци от квартала. За да се избегне повторното замърсяване на почистените площи и за поддържане на зоната за отдих ще бъдат поставени достатъчен брой съдове за смет; изработена и монтирана информационна табела, включваща всички съпътстващи дейности; провеждане на ежемесечно посещение на мястото от служители на общината и ще се организират периодични акции за почистване и поддържане на озеленяването.

Общият срок за изпълнение на дейностите е 4 месеца от сключване на договора с ПУДООС. Сумата е 9 992.55 лв.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ