Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[01.07.2015]

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА „БЮДЖЕТ 2014” НА ОБЩИНА ИХТИМАН

На основание чл.140 ал.4 от Закона за Публичните финанси, Председателят на Общински съвет гр.Ихтиман отправя покана за участие в обществено обсъждане на:

Отчет за изпълнението на Бюджета за 2014 г. на Община Ихтиман.

Обсъждането ще се проведе на 16.07.2015 г. от 14 ,00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр.Ихтиман

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Ихтиман е на разположение в Общински съвет гр.Ихтиман, както и е публикуван на Електронния портал на общината на адрес: http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=84&objtype=5&obj_id=9 , папка "Годишни отчети 2014".

Заповядайте!

Още информация вижте тук

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ