Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[01.07.2015]

НОВА ВИЗИЯ ЗА ЦЕНТЪРА НА ИХТИМАН

За положителната промяна на Централна градска част допринасят и дейностите по проект „Основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност в народно читалище „Слънце – 1879” гр. Ихтиман", осъществяващ се по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Държавен фонд „Земеделие” предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 907 092, 39 лв., като 80 % от сумата се осигуряват от Европейския съюз и 20% от държавния бюджет на Република България.

В момента текат довършителните работи на фасадата по заложените в проекта енергоефективни мерки.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ