Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[30.06.2015]

БЕСЕДА „ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”

На 30.06.2015 г. в сградата на Община Ихтиман, Заседателна зала, се проведе здравно образователна беседа на тема „Здравноосигурителни права и задължения на гражданите”. Лектор на беседата бе г-жа Надежда Григорова – младши експерт от Регионална здравна инспекция – Софийска област. Събитието бе организирано със съдействието на Спартак Сотиров и Антония Сотирова – здравни медиатори в община Ихтиман.

„На лекцията присъстваха граждани на община Ихтиман от ромски произход, които взеха активно участие по въпроси, свързани със здравното осигуряване, условията за лечение и профилактика в болниците, както и за условията на труд и заплащането” – каза г-н Сотиров. Той допълни, че участниците в срещата са изразили желание и за в бъдеще да се организират подобни срещи с цел обсъждане на актуални проблеми и търсене на начини за тяхното разрешаване.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ