Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[30.06.2015]

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЪОБЩИ, ЧЕ ОТ 1 ЮЛИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ЦЕЛЕВО ЕНЕРГИЙНО ПОДПОМАГАНЕ

Приемът на молби-декларации в дирекциите „Социално подпомагане" за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2015/2016 г. започва от 1 юли 2015 г., като крайният срок за тяхното подаване е 31 октомври 2015 г. Молбите се подават по постоянен адрес, в тях задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. При отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2015 г. до 31 март 2016 г. Изплащането на целевата помощ и за новия отоплителен сезон ще се извършва на два транша - за месеците ноември и декември 2015 г. не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта, а до 31 януари 2016 г. - за месеците януари, февруари и март.

За настоящия отоплителен сезон 2015/2016 г. е изменен коригиращият коефициент, с който се намалява размерът на пенсиите - от 1,245 на 1,269. Изменението е с цел да не се допусне отпадане на пенсионери от целево енергийно подпомагане през предстоящия отоплителен сезон само поради осъвременения размер на пенсията им.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ