Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.06.2015]

ПИСМО ДО ОБЩИНА ИХТИМАН ОТ АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Отменя се втори етап за приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти

„Съгласно договор за безвъзмездна помощ № 2014BG05M9OP001 – 2.2015.001 „Нови възможности за грижа”, Приложение 1 „Описание на проектното предложение” е предвидено подаване на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти на два етапа.

Към 08.06.2015 г. броят на обслужените по проекта хора с увреждания и хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване е 14 133 потребители, в т.ч. 3 049 деца (21,57 %). В листата на чакащи броят на кандидат-потребителите и одобрените лични асистенти е значителен.

Обявяването на втори прием на документи от кандидат-потребители през месец юни 2015 г. ще създаде допълнителни очаквания сред гражданите, които в рамките на този етап не биха се реализирали, тъй като финансовият ресурс по проекта е разпределен и броят на оценените вече кандидат-потребители е значителен.

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” разреши да не се обявява втори етап на приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти.”

Напомняме, че за предоставяне на социалната услуга „личен асистент” в Партньорско споразумение между АСП и Община Ихтиман бе определена часова квота от 3 600 часа месечно, в това число 561,5 ч. за деца. От услугата се възползват класираните 34 потребители, за които грижи полагат и 30 лични асистенти, като всички са уведомени писмено за определения им часови бюджет. Проектът стартира на 27 март т. г. и ще бъде изпълняван до 29 февруари 2016 година.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ